Motie Gedenk­plaats Keti Koti Zaanstad


2 juli 2020

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 2 juli 2020,

besprekende de voorjaarsnota 2020-2024,

In de gemeente Zaanstad vindt sinds 2015 jaarlijks op de Anton de Kombrug een Keti Koti-herdenkingsplechtigheid plaats.

Constaterende dat:

  • De kranslegging en plechtigheden in de huidige situatie op het terrein van de brandweer plaatsvinden;
  • De gelegde kransen en bloemen daar na enkele dagen reeds verwijderd worden;
  • De plek bij de brandweer sowieso geen gedenkplaats is;
  • Het belang van de herdenking een waardige gedenkplaats rechtvaardigt;


Overwegende dat:

  • De gemeente Zaanstad in 2019 een motie heeft aangenomen om jaarlijks een krans voor de herdenkingsceremonie te faciliteren;
  • Er voldoende gelegenheid in de directe nabijheid van de Anton de Kombrug is om een echte gedenkplaats te realiseren;
  • Er een groot enthousiasme bestaat, om deze gedenkplaats te helpen vormgeven, realiseren en onderhouden;
  • Het financieel aspect geen struikelblok mag zijn;
  • De gemeenschap voldoende ondersteuning uit het bedrijfsleven en mogelijkheden voor fondsenwerving heeft, om het desnoods volledig zelf te financieren;
  • Alle verdere bijdragen vanuit het gemeentebestuur of andere welwillenden daarnaast welkom, maar zeker niet beslissend zijn voor de realisatie;


Roept het college op:
Om op het grasveldje naast de Anton de Kom brug, aan de zijde van de Koningsgeelstraat, de gelegenheid te bieden voor het realiseren van een geschikte gedenkplaats;
Bij het ontwerp en de inrichting van de gedenkplaats met belanghebbenden en de kunstenaars die zich reeds hiervoor hebben aangeboden, in overleg te gaan;

Om te bepalen op welke wijze deze gedenkplaats kan worden gerealiseerd voor de Keti Koti herdenking van 1 juli 2021.


En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

DENK, Sebnem Pançar
ROSA, Hans Kuyper
Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Maximum snelheid 30km/uur.

Lees verder

Motie Op de Vlusch is de auto te gast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer