Motie Gedenk­plaats Keti Koti Zaanstad


2 juli 2020

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 2 juli 2020,

besprekende de voorjaarsnota 2020-2024,

In de gemeente Zaanstad vindt sinds 2015 jaarlijks op de Anton de Kombrug een Keti Koti-herdenkingsplechtigheid plaats.

Constaterende dat:

  • De kranslegging en plechtigheden in de huidige situatie op het terrein van de brandweer plaatsvinden;
  • De gelegde kransen en bloemen daar na enkele dagen reeds verwijderd worden;
  • De plek bij de brandweer sowieso geen gedenkplaats is;
  • Het belang van de herdenking een waardige gedenkplaats rechtvaardigt;


Overwegende dat:

  • De gemeente Zaanstad in 2019 een motie heeft aangenomen om jaarlijks een krans voor de herdenkingsceremonie te faciliteren;
  • Er voldoende gelegenheid in de directe nabijheid van de Anton de Kombrug is om een echte gedenkplaats te realiseren;
  • Er een groot enthousiasme bestaat, om deze gedenkplaats te helpen vormgeven, realiseren en onderhouden;
  • Het financieel aspect geen struikelblok mag zijn;
  • De gemeenschap voldoende ondersteuning uit het bedrijfsleven en mogelijkheden voor fondsenwerving heeft, om het desnoods volledig zelf te financieren;
  • Alle verdere bijdragen vanuit het gemeentebestuur of andere welwillenden daarnaast welkom, maar zeker niet beslissend zijn voor de realisatie;


Roept het college op:
Om op het grasveldje naast de Anton de Kom brug, aan de zijde van de Koningsgeelstraat, de gelegenheid te bieden voor het realiseren van een geschikte gedenkplaats;
Bij het ontwerp en de inrichting van de gedenkplaats met belanghebbenden en de kunstenaars die zich reeds hiervoor hebben aangeboden, in overleg te gaan;

Om te bepalen op welke wijze deze gedenkplaats kan worden gerealiseerd voor de Keti Koti herdenking van 1 juli 2021.


En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

DENK, Sebnem Pançar
ROSA, Hans Kuyper
Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Ingediend

Voor

Tegen