Motie: MVO op elk bedrij­ven­terrein


3 februari 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, besprekende het raadsvoorstel ‘Strategie bedrijventerreinen’ (2021/6564),

Constaterende dat:

  • Havenbedrijf Amsterdam in de strategie 2021-2025 beleid heeft met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven die zich willen vestigen in het havengebied;
  • Dit beleid is ingezet bij de onderhandeling over vestiging van Bunge Loders Croklaan op Hoogtij over het gebruik van palmolie;
  • Zaanstad zelf voor geen van de bedrijventerreinen beleid heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Zaanstad de mogelijkheden voor doorvertaling van het beleid van het havenbedrijf Amsterdam gaat onderzoeken.

Overwegende dat:

  • Een beleidskader omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijk onderdeel kan worden van de strategie bedrijventerreinen;
  • In MVO-beleid sturing kan worden gegeven aan de ecologische voetafdruk van bedrijven elders en mensen- en dierenrechten kunnen worden geborgd;
  • Een circulaire en klimaatneutrale economie een goed en stevig MVO-beleid vereist.

Besluit

De uitkomsten het onderzoek naar de mogelijkheid van doorvertaling van MVO-beleid uit te werken voor alle bedrijventerreinen in Zaanstad en dit MVO-beleid voor jaareinde 2022 voor te leggen aan de raad.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens


Status

Ingediend

Voor

Tegen