Motie: MVO op elk bedrij­ven­terrein


3 februari 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, besprekende het raadsvoorstel ‘Strategie bedrijventerreinen’ (2021/6564),

Constaterende dat:

  • Havenbedrijf Amsterdam in de strategie 2021-2025 beleid heeft met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven die zich willen vestigen in het havengebied;
  • Dit beleid is ingezet bij de onderhandeling over vestiging van Bunge Loders Croklaan op Hoogtij over het gebruik van palmolie;
  • Zaanstad zelf voor geen van de bedrijventerreinen beleid heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Zaanstad de mogelijkheden voor doorvertaling van het beleid van het havenbedrijf Amsterdam gaat onderzoeken.

Overwegende dat:

  • Een beleidskader omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijk onderdeel kan worden van de strategie bedrijventerreinen;
  • In MVO-beleid sturing kan worden gegeven aan de ecologische voetafdruk van bedrijven elders en mensen- en dierenrechten kunnen worden geborgd;
  • Een circulaire en klimaatneutrale economie een goed en stevig MVO-beleid vereist.

Besluit

De uitkomsten het onderzoek naar de mogelijkheid van doorvertaling van MVO-beleid uit te werken voor alle bedrijventerreinen in Zaanstad en dit MVO-beleid voor jaareinde 2022 voor te leggen aan de raad.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd voor OV op het Eiland

Lees verder

Fietsenopstelplaats op de Wilhelminabrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer