Motie Toevoeging CO₂-equi­va­lente gassen aan begroting


4 november 2019

De raad, bijeen op 12 november 2019,

Constaterende dat:

  • In het coalitieakkoord staat “Wij willen een ‘klimaatneutrale stad’ worden”;
  • In de begroting de doelstelling is geformuleerd om Zaanstad klimaatneutraal te laten zijn ergens tussen 2030 en 2040;
  • Om een doel de behalen, een plan nodig is gebaseerd op reële cijfers;
  • De motie “CO₂-uitstoot als indicator” is aangenomen;

Overwegende dat:

  • In de indicator CO₂-uitstoot in de begroting geen rekening wordt gehouden met andere broeikasgassen en hun CO₂-equivalenten;
  • Deze andere broeikasgassen (methaan en F-gassen) leiden tot 50% méér uitstoot dan nu in de begroting wordt gerapporteerd (bron: klimaatmonitor);
  • Deze gassen net zo goed tot opwarming van de aarde leiden, met alle problemen van dien;
  • Het inzicht in de begrotingsstukken ontbreekt hoe de CO₂-uitstoot per sector zich ontwikkelt.


Besluit:

In de begroting en alle relevante beleidsdocumenten voortaan per sector de CO₂-uitstoot en alle CO₂-equivalente gassen te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Partij voor de Dieren Zaanstad,

Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

DOEN, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Liberaal Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD