Motie: Versterking Raad aan de Voorkant


CU e.a.

22 september 2022

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 22 september 2022

Constaterende dat

 • Het werken met Raad aan de Voorkant nog nieuw is;
 • Het een aanpak is om al doende te leren;
 • Er tijdens de behandeling van de startnotitie “Witte de Withstraat e.o. Wormerveer” discussie ontstond over de richtinggevendheid en controleerbaarheid van de uitgangspunten;
 • Er pas na 2 jaar een evaluatie plaatsvindt van het werken met Raad aan de Voorkant;

  Overwegende

 • Dat een startnotitie als doel heeft om vroegtijdig richting te gaan geven aan de planvorming, maar in een volgende fase toch grote afwijkingen kunnen ontstaan;
 • Dat de raad volgens de manier waarop nu met Raad aan de Voorkant gewerkt wordt na goedkeuring van de startnotitie niet standaard meer om een zienswijze wordt gevraagd indien er grote afwijkingen zitten in het Ruimtelijk plan van eisen ten opzichte van de startnotitie;
 • Dat grote afwijkingen tot een ander besluit kunnen leiden, maar alleen als deze ook bij de Raad bekend zijn;
 • Dat het vragen van een zienswijze van de Raad in het geval van grote afwijkingen de controlerende functie van de Raad versterkt;


  Verzoekt het college

  Om in het werken met Raad aan de Voorkant altijd terug te komen naar de Raad voor een zienswijze als het Ruimtelijk plan van eisen grote afwijkingen heeft ten opzichte van de startnotitie en/of als deze afwijkingen als politiek gevoelig kunnen worden beschouwd

  En gaat over tot de orde van de dag.

  ChristenUnie, Hanneke Veurink-Malda
  Partij voor de Dieren, Stella Pieterson
  ROSA, Hans Kuyper
  SP, Anna de Groot


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP

Tegen

D66, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd: geef de Regenbooggemeentes zekerheid over de regenbooggelden

Lees verder

Maak duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer