Motie: Volwaardige kerst­uit­kering voor gedu­peerde ouders toesla­gen­af­faire


17 december 2020

De raad van de gemeente Zaanstad in vergadering bijeen op 17 december 2020

Constaterende dat:

 • Bij duizenden ouders onterecht de kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd, met alle gevolgen van dien;
 • Duizenden gedupeerde ouders zich bij de Belastingdienst hebben gemeld om in aanmerking te komen voor een voorschot van €750,- op de schadevergoeding
 • In de Tweede Kamer een voorstel is aangenomen om ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire en nog niet zijn geholpen, 750 euro uit te keren in de komende weken.


Overwegende dat:

 • Gemeenten er geregeld voor kiezen om ten aanzien van de bijstandsuitkering bepaalde kosten met elkaar te verrekenen;
 • Er in Zaanstad ook personen (+/- 135 personen) zijn die zich als gedupeerde hebben gemeld bij de belastingdienst;
 • De ouders al maandenlang wachten op enige vorm van compensatie voor de schade die ze is aangedaan door de belastingdienst in de toeslagenaffaire;
 • Zaanstad een positieve rol kan innemen in het herstel van het vertrouwen in de overheid van deze ouders en kinderen en het hiervoor belangrijk is dat er niet wordt getornd aan het bedrag van 750 euro;
 • Gemeenten altijd een keuze hebben in het niet te hoeven verreken van bepaalde kosten en posten.


Verzoekt het college:

 • De 750 euro uitkering die de getroffenen van de toeslagenaffaire dit jaar krijgen, op geen enkele manier te verrekenen met de bijstandsuitkering of andere gemeentelijke uitkeringen.
 • Deze kerstuitkering van € 750,- evenmin te verrekenen met (belasting)schulden die de gedupeerden bij de gemeente hebben;
 • Eventuele verrekeningen die reeds hebben plaatsgevonden terug te draaien. En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Zaanstad, Eylem Koseoglu
Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens
Namens het CDA Zaanstad, Bas Westerhof
Namens GroenLinks Zaanstad, Romkje Mathkor
Namens SP Zaanstad, Evert Hartog


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Onderzoek stop biomassacentrale

Lees verder

Amendement A: Raadsvoorstel Voorkeursscenario Oliehandel Van Megen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer