Motie vreemd: Onderzoek stop biomas­sa­cen­trale


26 november 2020

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 26 november 2020,

Constaterende dat:

 • De biomassacentrale aan de Pascalstraat het verbranden van hout gebruikt voor het verwarmen van het warmtenet.
 • Biomassa niet bijdraagt aan de klimaatdoelstelling omdat:
  • Verbranden van biomassa meer zoveel CO₂-uitstoot dan het verbranden van gas;
  • De tijd tussen het vrijkomen van CO₂ door verbranden en weer opnemen van CO₂ door groei lang is.
  • De luchtkwaliteit te lijden heeft onder de uitstoot van (ultra) fijnstof en stikstof door biomassacentrales.


Overwegende dat:

 • Uit onderzoek blijkt dat het verbranden van biomassa negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en volksgezondheid.
 • Ook het RIVM voor de gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart- en vaatziekten heeft gewaarschuwd.
 • Verschillende wetenschappers aangeven dat een op hout gestookte biomassacentrale zorgt voor een hogere CO₂-uitstoot in vergelijking met een op gas gestookte biomassacentrale;


Verzoekt het college:

 • In kaart te brengen wat de financiële en juridische gevolgen zullen zijn, wanneer besloten wordt tot het stoppen met het verbranden van hout in de Biomassacentrale en de centrale om te bouwen tot het verbranden van gas en de raad voor het einde van het 1e kwartaal 2021 te informeren over de uitkomsten.
 • Voor de zomer 2021 de haalbaarheid van een geothermiecentrale (incl. realisatietermijn, locatie, energie-efficiëntie en kosten) terug te koppelen naar de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jos Kerkhoven, Democratisch Zaanstad
Marc Wit, CDA
Harrie van der Laan, POV
Roland van Braam, SP
Melchior Mattens, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

CDA, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, SP

Tegen

ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, ROSA, VVD