Deadline onderzoek subsidie aan evene­menten met dieren


25 mei 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 25 mei 2023,

Constaterende dat:

  • In de Nota Dierenwelzijn van Zaanstad staat dat Zaanstad geen voorstander is van evenementen met dieren omdat het welzijn van dieren daar niet kan worden gewaarborgd;
  • Zaanstad nog steeds subsidies verstrekt aan evenementen met dieren;
  • Het Zaanstad vrij staat om dat niet meer te doen
  • Uit onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlandse bevolking Dierenwelzijn een belangrijk tot zeer belangrijk onderwerp vindt [1];

Draagt het college op

het toegezegde onderzoek over de vraag of subsidieverstrekking aan evenementen met dieren in lijn is met de Zaanse Nota Dierenwelzijn binnen drie maanden voor te leggen aan de raad.

Namens de Partij voor de Dieren,

Stella Pieterson

[1] Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-96-b3.pdf

Deze motie is ingetrokken na een toezegging van de wethouder dat het college het onderzoek voor het einde van het jaar afrondt.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd Dieren hebben recht op bescherming

Lees verder

Amendement Subsidies mogen geen afbreuk doen aan een gezonde leefomgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer