Motie vreemd: directe compen­satie slacht­offers toesla­gen­af­faire


27 mei 2021

De raad, bijeen op 27 mei 2021,

Constaterende dat:

  • Er van de 490 (mogelijke) slachtoffers in Zaanstad op dit moment slechts 140 slachtoffers de eerste compensatie van de Rijksoverheid ontvangen hebben
  • Zaanstad daarmee 2 keer zoveel getroffen gezinnen kent als het landelijk gemiddelde
  • Ook na de compensatie van 30 duizend euro er mogelijk nog veel schulden kunnen resteren, BKR-registraties in stand blijven en huisuitzettingen en andere problematiek kunnen ontstaan
  • Deadlines om de slachtoffers te compenseren keer op keer niet gehaald worden door de Rijksoverheid
  • De pauzeknop (moratorium) geen effect heeft voor de gedupeerden die al in een schuldenhulpregeling (zowel minnelijk als wettelijk) zitten, waardoor deze mensen nu nog in een strak regime hun schulden moeten aflossen1
  • De gemeenten Rotterdam en Den Haag begonnen zijn om voor hun inwoners nu zo snel mogelijk een eind te maken aan de toeslagenaffaire door zelf een schuldopkoopprogramma te starten
  • De Staatssecretaris wel de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd heeft over compensatie voor ouders die zich in een minnelijke schuldregeling (MSNP) en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) bevinden, waarbij ze de garantie heeft afgegeven dat er compensatie komt voor alle publieke en private schulden
  • De Staatssecretaris inmiddels de toezegging heeft gedaan álle private en publieke schulden over te gaan nemen2
  • Het schuldenloket van de Rijksoverheid dat de Staatssecretaris heeft aangekondigd pas later dit jaar (in ieder geval na de zomer) beschikbaar komt.

Overwegende dat:

 • De slachtoffers ongekend onrecht is aangedaan, met financiële, emotionele en psychische schade als gevolg
 • Dit onder meer blijkt uit de trage afhandeling van de claims die de slachtoffers op de Belastingdienst hebben
 • Dit ook blijkt uit het feit dat een groot aantal slachtoffers nog steeds de eerste schadeloosstelling van € 30.000,- nog niet heeft ontvangen
 • Het oprichten van het schuldenloket nog lang duurt en wellicht ook nog vertraagd kan worden
 • Het schuldenloket gebruik moet gaan maken van de door de gemeente opgestelde schuldenlijst – hetgeen Sociale Wijkteams en de Kredietbank reeds mee bezig zijn – waardoor Zaanstad relatief snel zou kunnen acteren
 • De gemeente, als eerste aanspreekpunt van de slachtoffers, nu in actie moet komen en de schulden van de slachtoffers over moet nemen
 • Door de toezegging van de Staatssecretaris Zaanstad geen financieel risico loopt door direct slachtoffers in een MSNP en WSNP volledig te compenseren

Slachtoffers voor wie het moratorium wel geldt en die de 30 duizend euro hebben ontvangen – mede door de toezegging van Staatssecretaris - uitzicht hebben op een oplossing;

Besluit:

 1. Op zo kort mogelijke termijn van slachtoffers van de Toeslagenaffaire met een schuldenregeling (WSNP en MSNP) de schuldenlast over te nemen via een schuldopkoopprogramma, waarbij analoog aan de toezegging van de Rijksoverheid de volledige schuldenlast wordt overgenomen;
 2. Voor alle getroffen gezinnen die nog geheel niet of in zeer beperkte mate gecompenseerd zijn, tijdelijk financiële ondersteuning te geven voor vormen van noodzakelijke aanvullende zorg zoals tandheelkundige, psychische en fysiotherapeutische hulp voor alle gezinsleden;
 3. De kosten daarvan zoveel als mogelijk te verhalen op de Rijksoverheid.


En gaat over tot de orde van de dag.

Namens:

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens

Socialistische Partij, Evert Hartog

DENK, Ahmad Eid

1https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10110345/1#search=%22kinderopvangtoeslagenaffaire%22

2https://nos.nl/artikel/2382257-kabinet-neemt-alle-private-schulden-gedupeerde-ouders-toeslagenaffaire-over


Status

Verworpen

Voor

DENK, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Lees onze andere moties

Motie: Vrijstelling giften aan bijstandsgerechtigden

Lees verder

Amendement: verlaag budget voor promotie recreatieschappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer