Motie vreemd: VOOR 14


26 november 2020

De raad van de gemeente Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 26 november 2020,

Constaterende dat:

  • Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep inwoners van Zaanstad achterblijft: iemand met minimumloon kan hier nu 20% minder van betalen dan 40 jaar geleden;
  • Ons minimumloon veel lager is dan de Europese norm van 60% van het mediane inkomen;
  • Honderdduizenden mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden, terwijl ze zelf rond moeten komen van minder dan 14 euro per uur;
  • Op steeds meer plekken in Nederland mensen opstaan voor een eerlijke verdeling van de welvaart, te beginnen met een minimumloon van 14 euro;
  • Steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen;
  • Inkomenspolitiek weliswaar een Haagse aangelegenheid is, maar de effecten ervan op lokaal Zaans niveau worden ervaren;
  • Ook Zaanstad een groep kent die ten gevolge van het huidige minimumloon onder de armoedegrens leeft.

Overwegende dat:

  • Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Zaanstad
  • Wij ons daarvoor inzetten met de middelen die we hebben;
  • We tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid;


Draagt het college op:

Om middels een brief aan te dringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en de raad te informeren over de resultaten.

Menno de Haas, namens ROSA
Eylem Köseoglu, namens de PvdA
Marc Wit, namens de CDA
Melchior Mattens, namens de Partij voor de Dieren
Romkje Mathkor, namens Groen Links
Evert Hartog, namens de SP


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD