Motie vreemd over het inzetten van de bomen­re­serve


30 januari 2020

De raad van Zaanstad bijeen op 30 januari 2020. spreekt zich uit als volgt:

Constaterende dat:

 • De raad in 2019 bij de voorjaarsnota besloten heeft om niet te bezuinigen op het bedrag van 100.000 euro voor de bomenreserve;
 • Dit bedrag dus nog steeds beschikbaar is;
 • Er de laatste jaren om uiteenlopende redenen veel bomen zijn gekapt;
 • De ambtelijke staf ons verzekerd heeft dat er genoeg plaatsen zijn in Zaanstad waar nog bomen geplant kunnen worden;
 • Dit bij voorkeur dient te gebeuren in “stenige” wijken zoals in de Rosmolenbuurt en de nieuwe wijken achter het station;
 • Ook schoolpleinen in aanmerking kunnen komen voor het planten van bomen;

Overwegende dat:

 • Bomen van uitermate groot belang zijn voor onder meer het voorkomen van hittestress, de opvang van water en het bevorderen van de biodiversiteit;
 • Op “stenige” plekken waar te weinig ruimte is voor bomen, struiken ook kunnen zorgen voor het bevorderen van de biodiversiteit en de leefbaarheid van een wijk;
 • Het jammer is dat dit geld op de plank blijft liggen, terwijl er nog zoveel bomen bijgeplant kunnen worden;
 • Inflatie het bedrag van 100.000 euro alleen maar doet afnemen;

Draagt het college op:

 • Om voor de voorjaarsnota met een plan van aanpak te komen om deze 100.000 euro nog in 2020 te besteden aan het bijplanten van bomen en eventueel struiken;
 • Dit plan van aanpak terug te koppelen aan de raad. En gaat over tot de orde van de dag;

GroenLinks, Romkje Mathkor

SP, Evert Hartog

CDA, Marc Wit

PvdD, Melchior Mattens

ROSA, Mariska Schuttevaer

PvdA, René Tuijn


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, SP, DENK

Tegen

VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV