Motie vreemd: Overdekte fiets­wacht­ruimte Hempont


19 september 2019

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 19 september 2019

Constaterende dat:

  • De snelfietsroute langs de Provincialeweg een belangrijke corridor vormt in het fietsennetwerk van Zaanstad naar Amsterdam en de Hempont daarin een belangrijke schakel is;
  • Het stimuleren van fietsen een belangrijk doelstelling is in de strategische visie mobiliteit van de VervoerRegioAmsterdam;
  • Een goede overdekte fietswachtruimte voorziening bij de Hempont in Zaanstad niet aanwezig is;


Overwegende dat:

  • Goede voorzieningen het fietsverkeer verder kunnen stimuleren;
  • Een overdekte fietswachtruimte bijdraagt aan de doelstelling van de VervoerRegioAmsterdam om fietsverkeer te stimuleren;
  • Zowel bij regen, wind als bij extreme hitte een overdekte en beschutte plek noodzakelijk is;
  • Meerdere fracties positief reageerden op het idee van een wachtruimte tijdens het Zaanstad Beraad van 5 september;


Verzoekt het college:

Om de mogelijkheid te onderzoeken om in 2020 een overdekte wachtruimte voor fietsers bij de Hempont te realiseren in samenwerking met de VervoerRegioAmsterdam;

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van

PvdA, Geert Rijken

VVD, Tjeerd Rienstra

Democratisch Zaanstad, Jos Kerkhoven

Liberaal Zaanstad, Marianne de Boer-Doeves

ROSA, Hans Kuyper

ChristenUnie, Christa Neefjes-IJfs

Partij voor de Dieren, Judit Raa

POV, Jaap Keijser


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, SP

Tegen

PVV