Motie vreemd: educatie koloniaal verleden


30 juni 2020

Gemeenteraadsvergadering bijeen op donderdag 2 juli 2020

Constaterende dat:

 • er wereldwijd deze maand grootschalige antiracismeprotesten plaatsvinden, waarin mensen van alle huidskleuren en afkomsten schouder aan schouder protesteren tegen kansenongelijkheid, uitsluiting en (institutioneel) racisme;
 • we keer op keer uitingen zien van racisme, homofobie, antisemitisme, islamofobie etc. wat achterstelling en discriminatie in ons land en onze provincie zichtbaar maakt;
 • onze wetten zich verzetten tegen discriminatie, maar niet voldoende zijn om negatieve uitingen en vooroordelen te bestrijden;

Spreekt uit dat:

 • het stilstaan bij en bestrijden van discriminatie zich niet moet beperken tot herdenkingen van de Holocaust op en rond 4 mei;
 • specifieke aandacht voor institutioneel racisme en discriminatie naar huidskleur een noodzakelijke aanvulling is op bestaande initiatieven en aandacht voor, antisemitisme, islamofobie en andere vormen van racisme;
 • institutioneel racisme niet komt door slechte intenties van individuen, maar structurele oorzaken heeft;
 • je institutioneel racisme onder andere kunt bestrijden door kennis over het koloniale verleden zichtbaar en bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld door educatie middels een tentoonstelling;
 • alle (politieke) instituties racisme en discriminatie in al haar vormen moeten bestrijden;
 • het belangrijk is om hier het publieke gesprek over te voeren en ook de Gemeente Zaanstad hier haar rol in moet pakken.

Verder constaterende dat:

 • sinds zes jaar de stichting Keti Koti Tafel rond 1 juli bijeenkomsten in verschillende plaatsen in het land organiseert rondom hoe het verleden van de trans-Atlantische slavernij doorwerkt, en om racisme en vooroordelen te bestrijden.

Verzoekt het college:

 • jaarlijks stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering op 1 juli;
 • organisaties gespecialiseerd in racisme, zoals onder andere Stichting Keti Koti Tafel te benaderen en te vragen of zij, i.s.m. de gemeente, dialoogtafels wil organiseren over hoe racisme van invloed is op het dagelijks leven van Zaankanters;
 • in samenwerking met een organisatie gespecialiseerd in racisme en slavernijverleden een tentoonstelling in het gemeentehuis over racisme / structurele ongelijkheid en de rol van het stadhuis hierin te organiseren;
 • daarbij waar mogelijk zichtbaar verbinding te leggen met andere vormen van discriminatie;
 • de gemeenteraad over de voortgang hiervan te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roland van Braam, SP

Jan de Laat, GroenLinks

Judit Raa, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

CDA, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, ROSA, VVD

Lees onze andere moties

Motie vreemd: thuiswerken en flexibele werktijden

Lees verder

Motie: Aanvullen Stappensubsidie duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer