Motie Zaanstad een jacht­vrije gemeente


19 september 2019

De raad van Zaanstad bijeen op 19 september 2019, behandelend de dierenwelzijnsnota spreekt zich als volgt uit:

Constaterende dat:

  • Jacht het natuurlijk evenwicht verstoort;
  • Dieren niet altijd meteen afgeschoten worden en vluchten met hagel in hun lichaam en daardoor nodeloos lijden;
  • Afschot van een ouder er voor kan zorgen dat jongen zich niet meer kunnen redden en verhongeren;
  • Er helaas nog wel gejaagd kan worden op particuliere gronden om schade tegen te gaan van bijvoorbeeld vossen of ganzen;
  • Door schoten dieren schrikachtig worden, vluchten en het “probleem” zich zo verplaatst;
  • De gemeente Zaanstad zelf geen faunabeheer heeft;

Overwegende dat:

  • Zaanstad hoge waarde hecht aan dierenwelzijn;
  • Zaanstad in dat verband er naar moet streven om een jachtvrije gemeente te worden;
  • Dit standpunt ook uit te dragen naar bijvoorbeeld de recreatieschappen; en
  • De jacht te verbieden tenzij de volksgezondheid wordt bedreigd;

Draagt het college op:

Om de benodigde stappen te zetten om een jachtvrije gemeente te worden.

En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, Romkje Mathkor

Partij voor de Dieren, Judit Raa

SP, Roland van Braam


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, ROSA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, VVD