“Natuurlijk zijn we open”


Motie bij de begroting 2023-2026

3 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende de Begroting 2023-2026 (2022/18498),

Constaterende dat:

 • Nederland te maken heeft met een energiecrisis;
 • de gasopslagen voor dit jaar voldoende gevuld zijn, maar dat er hoge kosten aan zijn verbonden (via onder meer Rijkssubsidies);
 • het voor komende jaren onzeker is of er voldoende gas kan worden opgeslagen om huishoudens en bedrijven te voorzien1, en tegen welke (financiële, maatschappelijke of ecologische) kosten;
 • Afgelopen zomer de meeste winkels (aan de Gedempte Gracht) de airconditioning aan hadden staan én de deur open;
 • Uit divers onderzoek blijkt dat het aantal winkelbezoekers niet afneemt bij een dichte deur;
 • Uit kleinschalig Nederlands onderzoekt blijkt dat een dichte winkeldeur nog andere voordelen heeft dan energiebesparing, zoals betere luchtkwaliteit, minder lawaai van buiten, minder ziekteverzuim en een prettiger werkomgeving2;

Overwegende dat:

 • veel winkeliers zich zorgen maken over hun energierekening;
 • regelgeving en handhaving voor een gelijk speelveld zorgt;
 • er genoeg alternatieve manieren zijn om klanten te laten weten dat een winkel open is;

Verzoekt het college

 • Ruim voor de volgende zomer de Zaanse winkeliers(verenigingen) te informeren over de voordelen van een dichte deur bij hoge temperaturen en dat van afname van klandizie geen sprake is;
 • in gesprek te gaan met winkeliers(verenigingen) in de stad om te onderzoeken welke ondersteuning de gemeente kan geven om een gelijk speelveld te creëren;
 • handhaving aan te kondigen bij de winkeliers(verenigingen);
 • regelgeving zo wijzigen dat winkeliers verplicht zijn om de deuren dicht te houden wanneer de airconditioning aan staat en hier per volgende zomer op te handhaven ;
 • hierover te rapporteren aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Stella Pieterson

1 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/nederland-heeft-voor-nu-genoeg-gas-opgeslagen-maar-de-prijs-blijft-hoog~b277c0db/
2 https://express.adobe.com/page/TxGXVTdg2w1zv/


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Maak duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar

Lees verder

Koppel inflatieondersteuning aan oplossingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer