Verklein de #gedoef­actor bij verduur­zaming van woningen


Motie bij de Voor­jaarsnota

29 juni 2021

De raad, bijeen op 29 juni 2021, ter bespreking van het document voorjaarsnota 2021-2025 “Molen op de wind houden”,

Constaterende dat

  • het voor veel woningeigenaren een complexe opgave is om de eigen woning te verduurzamen;
  • niet alle woningbezitters de financiële middelen hebben om rendabele verduurzamingsinvesteringen uit te voeren;
  • andere gemeenten en regio’s al dergelijke ontzorgingsprogramma’s hebben [1].

Overwegende dat

  • het ontzorgen van huiseigenaren een belangrijke drempel kan wegnemen voor de verduurzaming van de eigen woning;
  • de gemeente ervaring heeft met collectieve inkoopprogramma’s;
  • energiecoöperaties en duurzaamheidsorganisaties voor de meeste woningen een plan op maat moeten kunnen opstellen met een gunstige terugverdientijd;
  • private partijen zoals lokale leveranciers, energiecoöperaties en financiële instellingen ieder op een eigen manier kunnen bijdragen aan een platform waar inwoners eenvoudig, goed en goedkoop hun woningen kunnen laten verduurzamen.

Besluit

Het college te verzoeken met lokale leveranciers van duurzame technologie [2], energiecoöperaties en financiële instellingen in gesprek te gaan en te onderzoeken hoe de verschillende private en publieke partijen elkaar kunnen versterken in het aanjagen van de energietransitie en het verduurzamen van woningen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens
ROSA, Mariska Schuttevaer
SP, Roland van Braam
D66, Flip Hoedemaeker
PvdA, René Tuijn
CU, Christa Neefjes

  1. Als voorbeeld: het stedenverband Parkstad Limburg heeft een ontzorgingsprogramma dat wordt geprezen voor zijn toegankelijkheid en effectiviteit. https://www.voltalimburg.nl/energie-besparen/projecten/parkstad/
  2. Te denken valt aan zonnepanelen, warmtepompen, isolatie etc.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD