Steun Zaanse Klimaat­s­takers!


Motie vreemd aan de orde van de dag

12 februari 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag,

constaterende dat

  • De actiegroep Youth for Climate op donderdag 7 februari j.l. voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs een grote schoolstaking tegen klimaatverandering organiseerde in Den Haag;

mede constaterende dat

  • Leerplichtambtenaren een proces-verbaal kunnen opstellen als er sprake is van spijbelen (ongeoorloofd schoolverzuim) van leerlingen na een melding van scholen;
  • De schoolleidersvereniging AVS scholen oproept om het klimaatstaken te omarmen, omdat het een teken is dat leerlingen kritische burgers worden;

overwegende dat

  • Leerlingen met de schoolstaking voor het klimaat terechte zorgen uiten over hun toekomst en die van de planeet en al haar inwoners;
  • Leerlingen met de schoolstaking een politieke en maatschappelijke betrokkenheid tonen die gestimuleerd moet worden, en niet bestraft;

verzoekt het college

  • De leerplichtambtenaren van de gemeente te instrueren geen proces-verbaal op te maken voor spijbelen door Zaanse klimaatstakers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

Partij voor de Dieren, Judit Raa

SP, Patrick Zoomermeijer
Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Motie Vreemd: Vuurwerk met alle respect

Lees verder

Motie: energietransitie doorzetten in mobiliteitsverordeningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer