Terras­ver­warmers uit


8 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende het raadsvoorstel Begroting 2023-2026 (2022/18400),

Constaterende dat:

 • Veel inwoners worstelen met torenhoge energierekeningen met alle gevolgen van dien;
 • Er op vele manieren grote hoeveelheden energie worden verspild;
 • Terrasverwarmers zelfs in de warme zomermaanden worden ingezet door de horeca in onze stad;
 • Het terugbrengen van energiegebruik ertoe leidt dat de energieprijzen weer kunnen gaan dalen.

  Overwegende dat:

 • Het breed gedeeld wordt in de stad dat terrasverwarming in de zomermaanden veel energie kost en eigenlijk geen nut heeft;
 • Onderlinge concurrentie ervoor zorgt dat er centrale aansturing nodig is om het onnodige energiegebruik terug te dringen;
 • Het ondernemers ook veel geld bespaart als ze niet met dure terrasverwarming elkaar hoeven te beconcurreren;
 • Dekentjes voor de gasten een volwaardig alternatief zijn, voor zover dat überhaupt nodig is in de zomermaanden;
 • Het niet wenselijk is om complexe regelgeving te bedenken waarbij het gebruik van terrasverwarmers blijft toegestaan in de zomer afhankelijk van (verwachte) temperatuur, maar dat een verbodsperiode veel duidelijker is voor iedereen.

  Roept het college op:

 • Via de APV een verbod in te stellen op het gebruik van terrasverwarmers in de zomermaanden mei t/m september;
 • Met horecaondernemers in gesprek te gaan over of onderlinge concurrentie door terrasverwarming ook op andere momenten in het jaar door een onderling convenant teruggebracht kan worden;
 • Bij horecaondernemers op te halen of zij door de gemeente ook op andere vlakken ondersteund kunnen worden bij het terugbrengen van hun energiegebruik/verduurzaming,

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen