PvdD Zaanstad stelt vragen over Circus Freiwald


22 augustus 2018

Partij voor de Dieren Zaanstad is onaangenaam verrast dat er een circus met (wilde) dieren in Zaanstad is neergestreken. Sinds 15 september 2015 zijn circussen met wilde dieren in Nederland verboden, maar voor circus Freiwald dat nu in het Burgemeester in 't Veldpark staat, geldt een uitzondering. Dit circus heeft van het rijk ontheffing gekregen zodat een olifant en zebra mee mogen reizen. In tegenstelling tot de andere circusdieren als lama’s, kamelen, paarden, pony’s en allerlei boerderijdieren, mogen de olifant en de zebra niet in het circus optreden en geen direct contact met publiek hebben.

De PvdD vindt dat het landelijk verbod voor circussen met wilde dieren uitgebreid moet worden en ook voor andere dieren zou moeten gelden, maar hier was in de Tweede Kamer vooralsnog geen meerderheid voor. PvdD Zaanstad pleit daarom voor een ontmoedigingsbeleid, zoals nu al in de gemeente Beverwijk van kracht is. De gemeente nodigt dan zelf actief circussen uit die aansluiten bij hun ambities op het gebied van dierenwelzijn.

Raadslid Judit Raa van de PvdD stelt ondanks het zomerreces vragen aan het college van Zaanstad. De SP diende deze mede in:

'Geacht college,

Van 18 augustus t/m 26 augustus staat Circus Freiwald in het Burg. In ’t Veldpark in Zaandam. Dit circus gebruikt dieren als kamelen en lama’s, Spaanse stieren, boerderijdieren, pony’s en paarden voor vermaak. Bovendien reizen er een olifant en een zebra mee met het circus.

De Partij voor de Dieren en de SP vinden menselijk vermaak geen rechtvaardiging om (wilde) dieren in gevangenschap te houden en te dwingen tot onnatuurlijk gedrag. In circus Freiwald worden nog steeds dieren gebruikt om kunstjes uit te voeren. De trainingsmethoden, huisvesting en het constante reizen van plaats naar plaats maken dat circusdieren een ellendig leven leiden in gevangenschap. Optredens met dieren geven bovendien een verkeerd voorbeeld aan het publiek voor wat betreft de omgang met dieren en de intrinsieke waarde van dieren.

Wij willen u in het kader van artikel 51 van het reglement van orde de volgende schriftelijke vragen voorleggen.

  1. Is het college met ons van mening dat een circus geen geschikte leefomgeving is voor wilde zoogdieren als olifant en zebra en exotische gedomesticeerde zoogdieren als kamelen en lama’s en boerderij- en gedomesticeerde dieren, als runderen, ganzen, zwijnen, geiten en paarden en pony’s?
  2. Bent u het met ons eens dat dieren niet in een circus thuishoren?
  3. Is het college met ons van mening dat circussen met dieren, vanwege het constante reizen in krappe trailers, de huisvesting en training niet meer van deze tijd zijn?
  4. Is het college voornemens om evenementen met dieren terug te dringen?
  5. Is het college bekend met het voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren zoals in gemeente Beverwijk gehanteerd wordt? https://www.beverwijk.nl/docum... het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,
Judit Raa

Namens de fractie van de Socialistische Partij,
Evert Hartog'