Duide­lijkheid over bomenkap tijdens (mogelijke) bezwaar­pro­ce­dures


21 oktober 2019

De motie "PAS op de bomen" - mede ingediend met GroenLinks en de SP - heeft ertoe geleid dat er voor de inwoners van Zaanstad meer duidelijkheid is over het kappen van bomen. De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering van 8 oktober 2019 toegezegd dat er geen bomen gekapt zullen worden als er nog een bezwaarprocedure loopt of mogelijk is.

Naar aanleiding van deze toezegging is de motie ingetrokken.

Gerelateerd nieuws

Fietsers wacht prettiger wachten bij de Hempont

Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Schone vormen van vervoer moeten wor...

Lees verder

Meer democratie in Zaanstad

Directe democratie in ZaanstadHet democratisch gehalte van de besluitvorming in Nederland is dringen aan versterking toe. De ...

Lees verder