Duide­lijkheid over bomenkap tijdens (mogelijke) bezwaar­pro­ce­dures


21 oktober 2019

De motie "PAS op de bomen" - mede ingediend met GroenLinks en de SP - heeft ertoe geleid dat er voor de inwoners van Zaanstad meer duidelijkheid is over het kappen van bomen. De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering van 8 oktober 2019 toegezegd dat er geen bomen gekapt zullen worden als er nog een bezwaarprocedure loopt of mogelijk is.

Naar aanleiding van deze toezegging is de motie ingetrokken.