Open brief bomen­beleid


PvdD, GL, ROSA en SP roepen het college op om bomen beter te beschermen

12 januari 2019

Aan : College van Burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad

Datum: 8 januari 2019

Betreft: Open brief bomenbeleid

Geacht college,

De leefbaarheid van Zaanstad staat steeds meer onder druk door oprukkende bebouwing, bomenkap, klimaatverandering en luchtvervuiling. De fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, ROSA en SP willen de nodeloze aantasting van onze leefomgeving en ‘ontgroening’ van onze gemeente een halt toeroepen. Bomen en groen zijn onmisbaar en verdienen optimale bescherming. Niet alleen op papier, maar vooral ook in de praktijk.

Directe aanleiding voor deze brief is de noodkap op 5 januari van vijf beeldbepalende bomen bij de Verzetstraat in Koog aan de Zaan. Door werkzaamheden bleken de bomen dusdanig beschadigd te zijn dat ze bij een flinke storm een gevaar zouden kunnen opleveren vanwege risico op omvallen. Wij zijn van mening dat een groot deel van de schade voorkomen had kunnen worden. Er zijn zware materialen op de boomspiegels geplaatst en hoofdwortels zijn weggehakt.

Spijtig genoeg is dit niet het enige incident. Zo zijn er op de Westzijde in Zaandam bomen gekapt en/of ernstig beschadigd doordat bij werkzaamheden hoofdwortels zijn doorgesneden. Bij het aanleggen van een fietsstraat aan de Dr. J. Mulderstraat in Zaandijk is er eveneens van alles misgegaan. In Krommeniedijk kon het zelfs gebeuren dat er per ongeluk verkeerde bomen zijn gekapt.

Er zijn nog vele andere voorbeelden. Bij de herinrichting van buurten is bovendien veel groen verloren gegaan en eerder dit jaar heeft Prorail honderden gezonde bomen en struiken langs het spoor verwijderd.

Het Zaanse groen – waaronder niet alleen de groene huizen vallen, maar ook de vele bomen die Zaanstad rijk is – vertegenwoordigt een enorme waarde. Bomen zijn beeldbepalend voor Zaanse buurten en buurtbewoners hebben er vaak een band mee. Daarnaast zijn bomen verblijf- , schuil- en nestelplekken, slaan ze overtollig regenwater op en halen ze fijnstof en CO2 uit de lucht. Bovendien helpen bomen Zaanstad meer hittebestendig te maken.

Groen is geen vrijblijvende keuze, maar simpelweg noodzakelijk.

We constateren dat er op dit moment met grote regelmaat onnodig groen en bomen verloren gaan doordat er zowel in de voorbereiding van bouwprojecten, als tijdens de uitvoering niet of nauwelijks input en toezicht door de gemeente is op de groenaspecten. Het bestaande groen in de stad moet beter beschermd worden. De gemeente zal een nadrukkelijkere rol moeten gaan spelen bij werkzaamheden en bouwprojecten. Zaanstad moet afdwingen om vroeg in de processen betrokken te worden. De gemeente zal meer toezicht moeten gaan houden en strikter handhaven op gemaakte afspraken. Alleen zo houden we Zaanstad groen.

Het college heeft als antwoord op het agenda-initiatief een onderzoek toegezegd naar de werkwijze van de gemeente Zaanstad om zo de processen te kunnen verbeteren. Die toezegging is inmiddels van enige maanden geleden. Omdat er helaas missers blijven optreden, dringen wij erop aan dat dit onderzoek nu met grote urgentie wordt uitgevoerd en de resultaten daarvan met de raad worden besproken.

Namens de gemeenteraadsfracties van:

Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa

GroenLinks Zaanstad, Romkje Mathkor

ROSA, Menno de Haas

SP Zaanstad, Evert Hartog

Gerelateerd nieuws

Geen vuurwerk in parken!

Gisterochtend plaatste Partij voor de Dieren Zaanstad borden ’vuurwerkvrije buurt’ in het Burgemeester In ’t Veldpark. De w...

Lees verder

Jaarwisseling en vuurwerk ook dit jaar weer een forse schadepost voor gemeente Zaanstad

De fractie heeft technische vragen gesteld over de materiële schade die veroorzaakt is tijdens Oud & Nieuw 2018/2019. Er blij...

Lees verder