Jaar­wis­seling en vuurwerk ook dit jaar weer een forse scha­depost voor gemeente Zaanstad


18 januari 2019

De fractie heeft technische vragen gesteld over de materiële schade die veroorzaakt is tijdens Oud & Nieuw 2018/2019. Er blijkt in Zaanstad voor €40.000 schade veroorzaakt te zijn aan o.a. speeltoestellen, hondenpoep- en afvalbakken. Daar komt de schade aan bushokjes, en de private schade aan huizen en auto's nog bij. Dit moet anders!

Uit de petitie over centrale lichtshows blijkt dat in Zaanstad het draagvlak voor een verandering van de vuurwerktraditie groeit.

Vóór de zomer zal Partij voor de Dieren Zaanstad daarom opnieuw de vuurwerktraditie in de gemeenteraad aan de orde stellen.

https://zaanstad.nieuws.nl/act...