SUCCES! De gemeente gaat de vergun­nings­plicht voor het kappen van bomen op grote percelen verruimen!


Naar aanleiding van ons agenda-initi­atief

17 september 2019
Logo


Verruiming vergunningsplicht kappen van bomen op grote percelen

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een gebiedenkaart toe te voegen aan de Algemene Plaatselijke verordening (APV). Op deze kaart staan grote gebieden gemarkeerd waar grote hoeveelheden bomen staan. Eigenaren van de percelen moeten voortaan een vergunning aanvragen als zij bomen willen kappen. Voor de gebieden op deze kaart wordt een extra check gedaan of het kappen van de bomen noodzakelijk is.

Begin 2018 diende een aantal raadsfracties (GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP) een agenda-initiatief in voor het behoud van bomen. Het college onderzoekt de mogelijkheden om bomen ouder te laten worden en beter te beschermen. Een van deze initiatieven was het onderzoeken op welke manier de vergunningsplicht voor het kappen van bomen verruimd kon worden. Het college stemde in met het verkennen van de mogelijkheden tot het verruimen van de vergunningsplicht en stelt nu voor om deze gebiedenkaart toe te voegen aan de APV.

Wethouder Gerard Slegers, openbare ruimte: “Bomen zijn van levensbelang en van grote toegevoegde waarde voor ons allemaal. Bomen zorgen voor verkoeling, voor zuurstof, betere luchtkwaliteit en het afvangen van fijnstof. Door het verruimen van de vergunningsplicht bij het kappen van bomen hebben we beter zicht of kap noodzakelijk is en bieden we inwoners om een zienswijze in te dienen tegen de kap.”

Gebiedenkaart met aanduiding vergunningsplicht
Op de gebiedenkaart staan de percelen aangegeven met grote hoeveelheden bomen. Dit zijn onder meer terreinen van Staatsbosbeheer, ProRail en Provincie Noord-Holland. Maar ook de openbare plekken als schoolpleinen, sportparken, begraafplaatsen en volkstuinen. Voor het dunnen van bomen geldt op deze gemarkeerde terreinen een meldplicht.

Sancties bij niet aanvragen vergunning
Als de eigenaren van de gemarkeerde percelen op de gebiedenkaart besluiten te kappen zonder vergunning, wordt een herplantplicht opgelegd. Als herplanten niet mogelijk is, moet een boete betaald worden.

Vervolg vaststellen
Als de raad instemt met het toevoegen van de gebiedenkaart aan de APV dan wordt de gebiedenkaart vastgesteld en komen de stukken hierover ter inzage te liggen op het gemeentehuis. Bewoners krijgen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De eigenaren van de percelen waarop de vergunningsverplichting van toepassing wordt, krijgen dan een brief met uitleg over de nieuwe situatie. Zij hebben de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de gebiedenkaart.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Excursie naar het Fortuinveld

Onder de deskundige begeleiding van ecoloog David Sluis was de bijna volledige fractie van de Partij voor de Dieren vandaag i...

Lees verder

Succes! Twee amendementen aangenomen die de Dierenwelzijnsnota beter maken voor de dieren

Op 19 september behandelde de raad de nieuwe Dierenwelzijnsnota. Naar goed Partij voor de Dieren-gebruik dienden we tien moti...

Lees verder