Succes! Twee amen­de­menten aange­nomen die de Dieren­wel­zijnsnota beter maken voor de dieren


2 oktober 2019

Op 19 september behandelde de raad de nieuwe Dierenwelzijnsnota.

Naar goed Partij voor de Dieren-gebruik dienden we tien moties en amendementen in bij de nieuwe dierenwelzijnsnota. Zaankanters vinden het nog een beetje gek om een andere hobby te kiezen omdat je er een ander dier pijn mee doet, of meer in het algemeen: om ├ęcht rekening te houden met andere dieren.

Maar! Voor twee van onze amendementen vonden we een meerderheid in de raad! 🙏🏽🎉

De eerste is een tekstwijziging: een klein detail, maar een die oproept om ons serieus te committeren aan het opkomen voor dieren.


De tweede is groter: de raad heeft hiermee uitgesproken dat ook professioneel vuurwerk in Zaanstad niet meer in parken welkom is. Nog niet iedereen is ervan overtuigd dat het juridisch mogelijk is, maar samen met Partij voor de Dieren Noord-Holland (veel dank!) hebben we uitgeplozen dat de gemeente hier wel degelijk iets over te zeggen heeft. En dat moet de gemeente nu dus ook gaan doen!

Gerelateerd nieuws

SUCCES! De gemeente gaat de vergunningsplicht voor het kappen van bomen op grote percelen verruimen!

Verruiming vergunningsplicht kappen van bomen op grote percelen Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een gebiedenka...

Lees verder

Fracties nemen stelling

"Fracties nemen stelling" is een rubriek in het Zaans Stadsblad. Elke maand krijgen de fracties van de Zaanse gemeenteraad de...

Lees verder