Excursie naar het Fortuinveld


Ongerepte natuur in onze stad

16 september 2019

Onder de deskundige begeleiding van ecoloog David Sluis was de bijna volledige fractie van de Partij voor de Dieren vandaag in het Fortuinveld in Zaandijk. Er waren ook collega's van de fracties van de SP, GroenLinks, DZ en PvdA aanwezig.

De kracht van de natuur

Met eigen ogen konden we zien wat een unieke ongerepte natuur hier is ontstaan. Door de vele gradiënten (we weten sinds vandaag dat dat overgangen zijn tussen bijvoorbeeld hoog en laag, droog en nat, open en dichtbegroeid, licht en donker) is de biodiversiteit er groot en is het een volwaardig ecosysteem. Op het Fortuinveld wordt zichtbaar hoe de natuur zich herstelt als de mens niet ingrijpt. Zwaar beschermde diersoorten die op de rode lijst staan, vinden hier een veilig heenkomen, zoals de Noordse woelmuis en andere bijzondere zoogdieren en vogels. Zeker twaalf houtsnippen blijken zich veilig te voelen in de dichte braamstruiken. In zulke grote groepen zie je ze niet vaak.

Ruige dwergvleermuis

In tegenstelling tot het onderzoek waar de gemeente zich op baseert, blijkt dat de dwergvleermuis in dit gebied woont. David Sluis liet vanmiddag zien waar hij sporen van de dwergvleermuis heeft gevonden en hoe men een hol kan herkennen (zie foto's). Momenteel is het paartijd voor de dwergvleermuis, en het hol dat Sluis gevonden heeft, wordt gebruikt als 'slaapkamer' ;)

Veel partijen afwezig

Dat er niemand van het college aanwezig was, is op zijn zachtst gezegd spijtig. Ook de fracties die in 2016 het college opzadelden om de Kraaien naar het Fortuinveld te laten verhuizen, waren vandaag afwezig: D66, ROSA, VVD en POV. (Met uitzondering dus van DZ, waarvoor petje af.) Het gaat om een grote beslissing die erg leeft onder veel inwoners, en die grote gevolgen heeft voor een uniek stukje Zaanstad. Een bijzonder stukje Nederland zelfs. Het college baseert de beslissingen, maar ook de informatie aan de raad, op slecht onderzoek en halve informatie. Dat had het college na vanmiddag ook kunnen weten.

Gezamenlijke inspanning met inwoners van Zaanstad

Het had geen haar gescheeld of de gemeente was morgen begonnen met het snoeien van het lage groen in het Fortuinveld. Gelukkig trok de Raad van State net op tijd een streep door het bestemmingsplan en moest wethouder Slegers de plannen, mede onder druk van bewoners en dankzij de PvdD, SP en GL, de werkzaamheden uitstellen. Achteloos liet Slegers tijdens het afgelopen Zaanstad Beraad vallen dat de spleten in de bomen zouden worden dichtgemaakt om te voorkomen dat vleermuizen zich er zouden nestelen - stel je voor dat er nóg meer argumenten tegen de voorgenomen bestemming van het natuurgebied zouden zijn!

Dit plan rammelt aan alle kanten. Als je ziet wat het Fortuinveld is, en wie er allemaal leven, dan kan je er alleen maar respect voor hebben.

De PvdD is nu nog meer overtuigd van de noodzaak om dit prachtige gebied te beschermen!

Veel dank aan David Sluis voor zijn inzet, en aan de betrokken bewoners en het KMZ die een zaak aanspanden tegen het bestemmingsplan!