Vragen inzake proef met zwerf­afval in Zaanstad


18 september 2018

De Partij voor de Dieren Zaanstad stelt vragen aan het college over het feit dat de gemeente meedoet aan de proef van Nederland Schoon, om ondernemers zwerfafval op te laten ruimen. De PvdD is bezorgd dat door mee te doen aan de proef, de lange termijn doelstelling, namelijk zwerfafvalreductie door middel van statiegeld, gedwarsboomd wordt.


'Geacht college,

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de proef van de gemeente om, in samenwerking met Nederland Schoon, tot vermindering van zwerfafval te komen, willen wij u in het kader van artikel 51 van het reglement van orde een aantal schriftelijke vragen voorleggen.

Nederland Schoon coördineert o.m. namens de verpakkingsindustrie de uitvoering van de proef. De gecommitteerde bedrijven zijn supermarkten, producenten, tankstations, horeca, groothandels, vastgoed- en afvalbedrijven; kortom de vervuilende industrie, die zich heftig verzet tegen het invoeren van statiegeld op plastic flesjes.

Zaanstad is lid van de Statiegeldalliantie met o.m. als argument: “Het invoeren van een vorm van statiegeld draagt verder bij aan de vermindering van zwerfafval in de openbare ruimte, aan de vermindering van dierenleed en leidt tot lagere opruimkosten. Tevens worden de hergebruikmogelijkheden van plastic flessen en blikjes vergroot.”

  1. Is het college niet bezorgd dat door enthousiast mee te werken aan de pilot van Nederland Schoon , de lange termijn doelstelling, namelijk zwerfafvalreductie d.m.v. statiegeld, hiermee gedwarsboomd wordt?
  2. Vindt het college ook dat het bedrijfsleven al sinds 2002 genoeg kansen heeft gekregen om met goede en efficiënte oplossingen te komen en vindt het college het niet tegenstrijdig met de doelstellingen van de Statiegeldalliantie, namelijk het invoeren van statiegeld, om nu opnieuw het bedrijfsleven de kans te geven het zwerfafval terug te dringen?
  3. Wil het college bij de Rijksoverheid en de VNG aankaarten dat de opgezette regeling, waarbij statiegeld kan worden voorkomen door (uitsluitend) op korte termijn sterk in te zetten op vermindering van zwerfafval, kan resulteren in nieuwe bijeffecten en dus heroverwogen dient te worden?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Judit Raa'

Gerelateerd nieuws

Raadsvragen over de aanleg van hockeyvelden op het Fortuinveld

Onderzoek door onafhankelijke ecologen en enkele leden van de Werkgroep Natuurgebied Fortuinveld (WNF) heeft uitgewezen dat e...

Lees verder

Gemeente Zaanstad doet dankzij de PvdD mee aan Eet geen Dierendag

De gemeente Zaanstad doet dit jaar voor het eerst mee aan de campagne Eet geen Dierendag van Wakker Dier, mede dankzij inspan...

Lees verder