Vragen inzake proef met zwerf­afval in Zaanstad


Indiendatum: sep. 2018

Geacht college,

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de proef van de gemeente om, in samenwerking met Nederland Schoon, tot vermindering van zwerfafval te komen, willen wij u in het kader van artikel 51 van het reglement van orde een aantal schriftelijke vragen voorleggen.

Nederland Schoon coördineert o.m. namens de verpakkingsindustrie de uitvoering van de proef. De gecommitteerde bedrijven zijn supermarkten, producenten, tankstations, horeca, groothandels, vastgoed- en afvalbedrijven; kortom de vervuilende industrie, die zich heftig verzet tegen het invoeren van statiegeld op plastic flesjes.

Zaanstad is lid van de Statiegeldalliantie met o.m. als argument: “Het invoeren van een vorm van statiegeld draagt verder bij aan de vermindering van zwerfafval in de openbare ruimte, aan de vermindering van dierenleed en leidt tot lagere opruimkosten. Tevens worden de hergebruikmogelijkheden van plastic flessen en blikjes vergroot.”

  1. Is het college niet bezorgd dat door enthousiast mee te werken aan de pilot van Nederland Schoon , de lange termijn doelstelling, namelijk zwerfafvalreductie d.m.v. statiegeld, hiermee gedwarsboomd wordt?
  2. Vindt het college ook dat het bedrijfsleven al sinds 2002 genoeg kansen heeft gekregen om met goede en efficiënte oplossingen te komen en vindt het college het niet tegenstrijdig met de doelstellingen van de Statiegeldalliantie, namelijk het invoeren van statiegeld, om nu opnieuw het bedrijfsleven de kans te geven het zwerfafval terug te dringen?
  3. Wil het college bij de Rijksoverheid en de VNG aankaarten dat de opgezette regeling, waarbij statiegeld kan worden voorkomen door (uitsluitend) op korte termijn sterk in te zetten op vermindering van zwerfafval, kan resulteren in nieuwe bijeffecten en dus heroverwogen dient te worden?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Judit Raa

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake nieuw onderzoek beschermde diersoorten Fortuinveld

Lees verder

Vragen inzake aantrekken buitenlandse investeerders op woningmarkt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer