Inves­teren in eman­ci­patie


De gemeente voert een krachtig emancipatiebeleid en investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, bij sportverenigingen, zorginstellingen en in multiculturele en religieuze kringen.

Het standpunt Investeren in emancipatie is onderdeel van: Gelijke kansen voor iedereen