Motie: Rijden­de­zaak­be­lasting


30 juni 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 2 juli 2020,

Constaterende dat:

  • parkeren per m² nu minder kost dan wonen;
  • als de prijs per m² woonoppervlakte omgerekend wordt naar de ruimte die een parkeerplaats inneemt, de vierkantemeterprijs € 3.000,- bedraagt (zie bijlage voor de berekening);
  • de ruimte in Zaanstad schaars is;
  • parkeren niet in de piramide van Maslow staat.

Overwegende dat:

  • wonen een grondrecht is en parkeren niet, en;
  • het derhalve logisch is als parkeren meer kost dan wonen;
  • de begroting niet sluitend is en onderstaand voorstel tenminste € 7.000.000,- oplevert.

Verzoekt het college:

  • voor alle* autobezitters in Zaanstad die hun auto in de publieke ruimte parkeren een rijdendezaakbelasting van € 15,- per maand in te voeren.


En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Judit Raa

* met uitzondering van gehandicapten onder een nader te bepalen inkomensgrens, die afhankelijk zijn van de auto.De foto's maken goed duidelijk waarom dit volgens de Partij voor de Dieren Zaanstad een rechtvaardig en goed idee is. Er zijn twee rijen geparkeerde auto's, en een weg voor auto's. De weg zal niet fijn fietsen zijn, en omdat fietsen de weg delen met snelle en zware auto's, is het voor fietsers onveilig. Voor de voetgangers blijven twee smalle stoepjes over. De hele straat is ingericht met oog op de auto, terwijl de auto niet alleen veel ruimte inneemt, maar ook nog voor ongelukken zorgt, het milieu (productie, brandstof) en de lucht (uitlaatgassen, fijn stof) vervuilt en herrie maakt.


Maar zo kan het ook - het Bouwmanspad is autovrij gemaakt zodat de bewoners er kunnen leven:


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD