Het recht van de snelste?


Indiendatum: 3 nov. 2020

Vervolgvragen aan dhr Sleegers op basis van het debat over de busbrug.

  1. Wie zijn de stakeholders die u geraadpleegd heeft waar u van spreekt? Zaten daar ook vertegenwoordigers van onze kleinkinderen bij? En medici? En milieudeskundigen?
  2. U geeft aan dat de intensiteit van de rondweg groot wordt. Hierbij gaat u eraan voorbij dat dit op keuzes gebaseerd is. Toename van verkeer is geen natuurverschijnsel. Kunt u daarop reageren?
  3. U spreekt van voortschrijdend inzicht maar tegelijkertijd gaat u ervan uit dat de voorrangssituatie met de 35 hofjes voorrang zou moeten worden, dat lijkt me in tegenspraak. Ook dit zijn keuzes. Kunt u daarop reageren?
  4. U spreekt van 100 bomen terugplanten. Waar staan die 100 bomen in het plan? En waar worden die geplant? Is daar plek voor?
  5. U spreekt van ambities maar niet over de duurzaamheidsambitie. Waarom niet? U zit toch ook in het college dat dat belangrijk zegt te vinden
  6. Heeft u het boek Het recht van de snelste dat ik u gaf gelezen en wat heeft u hieruit geleerd?

Rick Schellingerhout

Indiendatum: 3 nov. 2020
Antwoorddatum: 9 nov. 2020

Beste heer Schellingerhout,

Na het Zaanstad Beraad van 3 november stelde u vragen over het ontwerp van de rondweg in Westerkoog ten behoeve van de 24uurs openstelling van de busbrug. Hierbij ontvangt u namens de heer Slegers reactie op uw vragen.

Wie zijn de stakeholders die u geraadpleegd heeft waar u van spreekt? Zaten daar ook vertegenwoordigers van onze kleinkinderen bij? En medici? En milieudeskundigen?

We hebben vooraf bewoners betrokken in de totstandkoming van het ontwerp; dat was een gemĂȘleerd gezelschap van (jong-)volwassenen, ouders en grootouders, maar ook in bijzijn van de directeur van de Golfbreker en de Fietsersbond. Verder zijn politie en vervoerregio betrokken. Tussentijds heb ik meermaals gesproken met de belangengroep Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog.

We spraken niet met afzonderlijke beroepsgroepen. Wel deden we onderzoek naar de milieueffecten van de openstelling van de busbrug. Het onderzoek is op de website geplaatst waarvan de conclusies over geluid en fijnstof in het raadsvoorstel zijn verwoord.

U geeft aan dat de intensiteit van de rondweg groot wordt. Hierbij gaat u eraan voorbij dat dit op keuzes gebaseerd is. Toename van verkeer is geen natuurverschijnsel. Kunt u daarop reageren?

Deze keuze is gebaseerd op het besluit om de busbrug tijdens de spitstijden open te stellen. De openstelling zorgt voor een verkeerstoename. Naast bereikbaarheid hebben ook demografische en ruimtelijke ontwikkelingen invloed op de toe- of afname van verkeer.

U spreekt van voortschrijdend inzicht maar tegelijkertijd gaat u ervan uit dat de voorrangssituatie met de 35 hofjes voorrang zou moeten worden, dat lijkt me in tegenspraak. Ook dit zijn keuzes. Kunt u daarop reageren?

Het is niet wenselijk dat de hofjes voorrang krijgen. De rondweg dient ten opzichte van de hofjes voorrang te houden om opstoppingen te voorkomen en om de verkeersveiligheid te borgen. Het voorgestelde ontwerp, waarin de zijwegen geen voorrang hebben, past binnen de adviezen van Walraad op witte wegen, zoals ook op de Westzijde is toegepast.

U spreekt van 100 bomen terugplanten. Waar staan die 100 bomen in het plan? En waar worden die geplant? Is daar plek voor?

In het plan aan de raad bleken niet alle bomen in de tekening te zijn verwerkt. Er is ruimte om langs de rondweg ca. 100 bomen terug te planten. Er is een aangepaste tekening beschikbaar met een voorstel om nieuwe bomen te planten.

U spreekt van ambities maar niet over de duurzaamheidsambitie. Waarom niet? U zit toch ook in het college dat dat belangrijk zegt te vinden.

Duurzaamheid is voor het college belangrijk. Alleen niet alle maatregelen hebben een even groot duurzaamheidseffect. Voor wat betreft de 24-uurs openstelling van de busbrug voert het college een opdracht uit van de gemeenteraad binnen de mogelijkheden die er zijn.

Heeft u het boek Het recht van de snelste dat ik u gaf gelezen en wat heeft u hieruit geleerd?

Ik heb hieruit geleerd dat je goed moet nadenken over het faciliteren van verkeer. Het ZMP helpt bij het maken van keuzes die nodig zijn op verkeerskundig gebied om een bijdrage te leveren aan de zes Zaanse Opgaven.

Interessant voor jou

Tien verkeerde bomen gekapt op De Weer

Lees verder

Politiehonden: een structureel en incidenteel probleem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer