Uitkom­sten­ge­lijkheid voor mensen met een beperking


Zaanstad bevordert gelijke rechten van mensen met een beperking en zorgt ervoor dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap strikt wordt nageleefd.

Het standpunt Uitkomstengelijkheid voor mensen met een beperking is onderdeel van: Gelijke kansen voor iedereen