Bijdrage Herijking Werkom (parti­ci­pa­tiewet)


Door Sandra van der Weij

27 oktober 2020

Gisteren was Reinier van Zutphen in de Tweede Kamer over de burger tegenover de bureaucratie, en hij zei: uitvoering, dat is: doen mét degene die het aangaat. Het is ook: de regels gebruiken om oplossingen te vinden, en niet je verschuilen achter regels om oplossingen onmogelijk te maken. Als ik dit zo lees, is dat precies wat het we hier aan het doen zijn. En dat is goed voor degenen die het aangaat, namelijk de mensen met een Participatiewetuitkering. We zijn ook heel blij dat vertrouwen het uitgangspunt blijft, en de Partij voor de Dieren kan alleen maar hopen dat dat in de praktijk ook zo uitwerkt. Je oogst wat je zaait.

We hebben wel een aantal vragen. De Participatiewet ziet erop toe dat de gemeente meer preventief aanspoort dat mensen binnen de maatschappij actief blijven. Richt zich dat op het voorkomen van uitval, en zo ja hoe? Hebben we dan niet een maatschappij - een ‘markt’ - nodig die verschillen accepteert, en dus niet altijd het hoogste en uiterste van mensen eist?

Op blz 8 punt 3, bij het wederkerigheidsprincipe staat dat mensen sneller uitstromen naar werk door controles en sancties. Dat staat natuurlijk haaks op vertrouwen als uitgangspunt, kan de wethouder daarop reflecteren, en daarnaast een technischer vraag: stromen die mensen dan ook duurzaam uit naar werk dat ze kunnen en kunnen behouden?

Voor participeren naar vermogen is het noodzakelijk dat dit veilig is: je inkomen moet veilig zijn, je begeleiding moet veilig zijn, je beoordeling en beoordelaar moeten veilig zijn. Bij de ziektewet, WIA en WAO weten we dat het daar nogal eens stevig aan schort. Kan de wethouder iets vertellen over hoe dit ervaren wordt bij de Participatiewet?

En tot slot over de uitbreiding van de werkervaringsplaats. Diegene gaat er dan, denk ik, ook 12 maanden financieel niet op vooruit, ondanks verrichte arbeid. Als dat anders zit, hoor ik het graag. En als het wel zo zit, kunnen we daar dan een oplossing voor bedenken? Als een traject meer tijd nodig heeft, dan zal er wel enig vertrouwen zijn in de kans van slagen en zal de wep’er (spreek uit: wepper) wel kwaliteit of productiviteit toevoegen aan het bedrijf. Dank aan de werkgever ook wel wat meer gaan betalen. En daar moet de wepper dan ook iets extra’s aan overhouden.