Motie: Ecolo­gische voet­afdruk inclusief verkleinen


30 juni 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 2 juli 2020,

Constaterende dat:

  • Vanwege Europese regelgeving het gebruik van plastic wegwerpproducten verboden wordt;
  • In hoofdstuk 3. Bedrijfsvoering op blz. 38 onder Doel 4 staat: “Een voorbeeld is het vervangen van plastic door papieren rietjes.”;
  • Voor sommige chronisch zieke en gehandicapte mensen zijn plastic rietjes een onmisbaar hulpmiddel om zelfstandig en veilig te kunnen drinken;
  • De beschikbare alternatieven gevaren met zich meebrengen zoals allergische reacties, verbrandingsgevaar bij hete vloeistoffen en stikgevaar;
  • Het aanstaande verbod op het gebruik van plastic rietjes de positie van mensen met een handicap of chronische ziekte verslechtert;
  • Bij doel 5 in datzelfde hoofdstuk staat: “De organisatie van Zaanstad werkt aan haar voorbeeldrol als inclusieve organisatie. Wij investeren in diversiteit voor betere oplossingen bij maatschappelijke vraagstukken.”

Overwegende dat:

  • Rietjes maximaal 0,03% uitmaken van de plasticsoep;
  • 46% van de plasticsoep bestaat uit visnetten;
  • Het vervangen van plastic door papieren rietjes de verantwoordelijkheid voor gelijkwaardige toegang tot de maatschappij naar het individu verschuift en dus een negatief effect heeft op inclusiviteit;

Roept het college op:

Om in overleg te gaan met belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld Spierziekten Nederland, om zich te laten informeren over de implicaties van dit voornemen en een oplossing te zoeken die recht doet aan zowel het doel om de ecologische voetafdruk te verkleinen als dat om een inclusieve gemeente te zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD