Actu­a­li­teits­vragen vondst lichamen van dode biggen in Twis­kemeer


Indiendatum: nov. 2019

Naar aanleiding van het bericht in NH nieuws dat er onderzoek wordt gedaan met proefdieren in het Twiske (kadavers van dode biggen op de bodem van het Twiskemeer) hebben wij de volgende vragen:

  1. Was het bij het college bekend dat er onderzoek met dode dieren wordt uitgevoerd in het Twiske? Zijn hier afspraken over met het recreatieschap en is hierover gesproken binnen het algemeen bestuur?
  2. Wat vindt het college van het gebruik van proefdieren? Kan het college op basis van de aangenomen Nota Dierenwelzijn proefdiergebruik op het eigen grondgebied dan wel binnen gemeenschappelijke regelingen gedogen? Indien ja, wil het college dit dan inderdaad gedogen?
  3. Heeft het college zich ervan vergewist dat de proeven aan de wettelijke eisen met betrekking tot proefdieren voldoen? Zo ja, hoe?
  4. Welke afwegingen zijn er gemaakt om dergelijke proeven midden in een recreatiegebied - waar onder meer ook gezwommen en gedoken wordt – al dan niet toe te staan?
  5. Zijn er eisen gesteld om de proefdieren uit het oog van het publiek te houden? Zijn ondernemers in het gebied en omwonenden geïnformeerd over de proef?

Namens de fractie Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de ‘Zaanse visie op gezondheid’

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake vondst kadavers van dode biggen in Stooterplas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer