Poli­tie­honden: een struc­tureel en inci­denteel probleem


Eerste set vragen (mondeling)

Indiendatum: 23 nov. 2020

Zaanstad, 23 november 2020

Betreft: inzet politiehonden

Achtergrond:

Afgelopen zomer verschenen in het tv-programma Undercover in Nederland beelden waaruit bleek dat op drie locaties van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV) honden in opleiding werden afgericht met gebruik van geweld en stroomschokken. Deze vorm van ernstige dierenmishandeling leidde tot grote maatschappelijke ophef. Nadat deze beelden naar buiten waren gekomen, besloot de politie niet langer zaken te willen doen met de betreffende africhters – die strafrechtelijke vervolging boven het hoofd hing.

In de uitzending van Zembla op 19-11-2020 kwamen helaas opnieuw misstanden met politiehonden naar voren. Een aanzienlijk aantal gruwelijke incidenten kwamen in de uitzending voorbij, waarbij hondengeleiders ernstig de fout in zijn gegaan bij de inzet van hun surveillancehond. Zo werd een hond ingezet om een geestelijk verwarde man – die in doodsangst voor de hond verkeerde – in de nek te bijten. Het programma toonde verder een ontluisterend beeld waaruit blijkt dat de getoonde geweldsexcessen slechts het topje van de ijsberg zijn:

  • Honden luisteren in het algemeen niet goed naar commando’s om los te laten.
  • Er is geen garantie over hoe en waar de hond bijt, waardoor de beet kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
  • Er zijn nauwelijks richtlijnen of regels hoe en wanneer een hondengeleider de hond kan inzetten op een geoorloofde manier.
  • Er vindt geen registratie plaats van de inzet (bijten) van “het tweede belangrijkste wapen” van de politie en welke gevolgen dit heeft gehad.
  • Er wordt getraind op het inzetten van honden in gesloten ruimten (o.a. binnenin auto’s), terwijl dit vaak escalerend werkt én het risico op ernstig letsel verhoogt door spanningen bij de hond.
  • Politieagenten worden zelf ook gegrepen door de honden.

Omdat de politie Zaanstreek-Waterland ook over politiehonden beschikt hebben wij een aantal vragen aan het college.

  1. Hoe kijkt het college aan tegen de bevindingen die Zembla naar voren heeft gebracht?
  2. Heeft het college zicht op de inzet van surveillancehonden in Zaanstad? Indien nee, is het college bereid om daarover in gesprek te gaan met de politie?
  3. Hoe kijkt het college aan tegen het welzijn van de surveillancehonden zelf? Valt hun politietaak (inclusief trainingen) te rijmen met hun natuurlijk gedrag?

Met vriendelijke groet,
Namens Partij voor de Dieren Zaanstad
Melchior Mattens

Indiendatum: 23 nov. 2020
Antwoorddatum: 26 nov. 2020

Burgemeester Jan Hamming stelt voor de vragen op een later tijdstip te beantwoorden, omdat hij nu onvoldoende zicht heeft op de inzet van politiehonden. Hij gaat eerst in gesprek met politie.

Dat was alvast vraag 2.