Monde­linge vragen over strategie van om overlast van Schiphol te vermin­deren


Indiendatum: 16 jun. 2022

Toelichting

We snappen dat de cumulatieformule onderdeel is van de Aanvullingsregeling die alleen maar zegt waar er teveel herrie is om nieuwbouw te mogen plegen, en in dat verband niets doet tegen de hinder van Schiphol voor de huidige bewoners. Maar die verzwaring is wél terecht. Die zijn meer in overeenstemming met de beleving van de mensen die daar al wonen, en meer in overeenstemming met de WHO-advieswaarden. Die verzwaring van tafel halen doet óók niks tegen de hinder van Schiphol, sterker nog, je kiest dan voor méér mensen in een ongezond leefmilieu. Je hebt nu een minister die zegt dat het in een enorm gebied rond Schiphol heel slecht wonen is, dan heeft de minister dus een probleem, want daar wonen mensen die zijn kabinet hoort te beschermen, en we hebben een wooncrisis die zijn kabinet hoort op te lossen. Zo’n troefkaart ga je toch niet inleveren?


Inleiding

Op 17 mei j.l. heeft gedeputeerde Olthof deze brief https://noordholland.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/379739d4-890a-498c-861e-0fff718c dd20 aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (I&W) en minister De Jonge (VRO) gestuurd. Hij ondertekent met "namens alle leden van de BRS".

In de brief vraagt Olthof - kennelijk ook namens het college van Zaanstad - om het intrekken van een realistischere, betere berekening van luchtvaartgeluid. Hij impliceert dat strengere normen de bouw van woningen in gevaar brengt. Daar is de Aanvullingsregeling inderdaad op gericht. En ook onder de huidige normen worden bouwprojecten al afgeblazen vanwege de overlast van Schiphol (https://www.parool.nl/amsterdam/vliegtuigen-winnen-van-huizen-4000-studentenwoningen-naast- uilenstede-van-de-baan~b3eb22ff/)

De WHO adviseert een geluidsnorm van 45 dB L(den)*, terwijl NL momenteel een norm van 48 dB L(den) hanteert. De advieswaarde van de WHO schijnt in de praktijk neer te komen op een halvering van het geluid.

Vragen aan het college:

 1. Indien de leden van de BRS hierover zijn geconsulteerd door de gedeputeerde, hoe hebben zij gereageerd? Om een goed beeld te krijgen van de verhoudingen in de BRS, horen we graag welke leden wel en welke niet achter de inhoud van de brief staan (dat mag ook vooraf schriftelijk), en de inhoudelijke reactie van het college van Zaanstad.
 2. Graag een reflectie van het college op de volgende redenering: Volgens de Partij voor de Dieren
  1. is niet de formule, maar het luchtvaartgeluid een bedreiging voor gezond wonen 'onder Schiphol';
  2. doet strengere weging van luchtvaartgeluid meer recht aan de spanning tussen gezond wonen en meer vliegen;
  3. en leidt het intrekken van de (verzwaarde) cumulatieformule er vooral toe dat overheden niet hoeven te kiezen tussen groei van Schiphol en gezond wonen;
  4. dat de verzwaarde cumulatieformule nieuwbouw in de weg staat, kan gezien de wooncrisis gebruikt worden als een drukmiddel in de richting van de Rijksoverheid om de hinder van Schiphol te verminderen. Daarmee doet de BRS juist óók iets voor de huidige bewoners onder Schiphol.
 3. Is het college van plan om de eventuele steun aan het verzoek van de BRS te heroverwegen, de zaak binnen de BRS te bepleiten en indien nodig zelfstandig of gezamenlijk met andere provincies en gemeenten die niet achter de brief staan, aan de betreffende ministers en staatssecretaris te laten weten dat het vóór woningbouw is, vóór een gezonde leefomgeving en vóór strengere geluidsnormen - en dat Schiphol dus minstens niet verder kan groeien?

* L(den) = level day - evening - night: een gemiddelde herrie per dag. Ook de (schaarse) paar stille uren in de nacht worden hier dus meegerekend, wat sowieso losgezongen is van de ervaring van inwoners.

Interessant voor jou

Bomenkap bij huurwoningen van woningbouwcorporaties

Lees verder

Vragen over de kap van drie bomen in de Mauritsbuurt (Zaandam)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer