Vragen korte­baan­dra­verij Assen­delft


Indiendatum: 5 feb. 2023

Afgelopen jaar heeft de gemeente een vergunning verstrekt voor het houden van een kortebaandraverij race met paarden in Assendelft. De vereniging laat zich erop voorstaan dat het dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft, bijvoorbeeld doordat er geen zwepen en ook geen snijdende bitten mogen worden gebruikt. Echter zien we dat er aan paardenraces nog veel meer niet benoemde dierenwelzijnsproblemen kleven, zo:

  • blijft het een race waarbij de gebruikte bitten wel degelijk schade aan de mond van het paard kunnen toebrengen [1]
  • wordt een paard gedwongen om in een onnatuurlijke situatie tussen een groot (luidruchtig) publiek een sportprestatie te leveren
  • lopen paarden een kans om gewond te raken of (plotseling) te overlijden tijdens of rondom wedstrijden en neemt dit risico toe wanneer paarden meermaals in 30 dagen tijd wedstrijden rennen [2]
  • is er geen zicht op hoe paarden worden getraind voor deze prestaties
  • is er nauwelijks of geen zicht op hoe paarden voor en na de wedstrijd worden vervoerd en gehuisvest

In de Zaanse nota Dierenwelzijn wordt de intrinsieke waar van het dier onderkend:

Zaanstad wil een mens- en diervriendelijke stad zijn. Hiertoe moet het dierenwelzijn in de stad verder worden verbeterd en moet dierenleed zoveel mogelijk worden voorkomen. Met het nieuwe dierenwelzijnsbeleid is het de inzet van de gemeente om het aantal evenementen met dieren terug te dringen en dat, voor zover er wél evenementen met dieren worden georganiseerd, er wordt voldaan aan de eisen die aan het dierenwelzijn worden gesteld. De gemeente is daarbij geen voorstander van evenementen met dieren omdat hierbij de intrinsieke waarden van dieren (Wet Dieren) niet kunnen worden gewaarborgd.

Nu blijkt dat Zaanstad voor 2023 niet alleen voornemens is een vergunning af te geven voor dit evenement, maar ook van plan is om 10 duizend euro subsidie te verstrekken (zie Verdeling evenementenbudget 2023 [3]. Daarom hebben wij voor het college de volgende vraag:

1. Onderkent het college de genoemde feiten die een inbreuk plegen op het dierenwelzijn en hoe verhoudt zich dit tot de intrinsieke waarde van de paarden?

In de gemeente Utrecht speelde in 2022 nog een draverijrace op de Maliebaan. Wethouder Voortman gaf toen aan dat Utrecht uitgesproken tegenstander was van kortebaandraverijen en dat Utrecht haar subsidieverordeningen dusdanig gaat aanpassen dat evenementen waar dieren worden ingezet niet meer in aanmerking kunnen komen voor subsidie [4] . Als het gaat over de wenselijkheid van evenementen met dieren, zoals kortebaandraverijen, is de beleidsnota dierenwelzijn van Zaanstad stelliger dan die van Utrecht [5]: de gemeente Utrecht gaat in gesprek over dierenwelzijn en spreekt zich niet expliciet uit tegen evenementen met dieren, de gemeente Zaanstad echter stelt dat ze geen voorstander van evenementen met dieren is omdat hierbij de intrinsieke waarden van dieren (Wet Dieren) niet kunnen worden gewaarborgd. Zoals eerder benoemd is namelijk het doel van Zaanstad:

Met het nieuwe dierenwelzijnsbeleid is het de inzet van de gemeente om het aantal evenementen met dieren terug te dringen.

2. Wetende dat de gemeente Zaanstad conform haar eigen beleid geen voorstander is van evenementen met dieren omdat de intrinsieke waarde van dieren conform de Wet Dieren niet kan worden gewaarborgd; Is het college bereid om op basis van het vastgestelde dierenwelzijnsbeleid door een wijziging in de subsidieverordening geen subsidie meer te verlenen aan de harddraverij of andere evenementen met paarden?

3. Is het college op basis van haar eigen beleid en de genoemde feiten bereid om via gemeentelijke (social media) kanalen en het aangaan van gesprekken (met organisatoren) te communiceren over het dieronvriendelijk karakter van kortebaandraverij?

[1] Frontiers | Oral Lesions in the Bit Area in Finnish Trotters After a Race: Lesion Evaluation, Scoring, and Occurrence (frontiersin.org)

[2] Sudden collapse behind most track fatalities in Norway and Sweden's trotters - study - Horsetalk.co.nz

[3] Document Zaanstad - Bijlage Verdeling evenementenbudget 2023.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

[4] Utrecht kan subsidie voor controversiële paardenrace op de Maliebaan niet weigeren - RTV Utrecht

[5] Het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Utrecht (Nota Dierenwelzijn - Actualisatie beleid (utrecht.nl)) gaat uit van de ‘Vijf vrijheden’, zoals de Britse Farm Animal Welfare Council in 1993 heeft uitgewerkt voor gehouden dieren. Hieronder valt dat dieren vrij zijn van pijn, stress, angst en vrij zijn om normaal gedrag te kunnen vertonen. Deze vrijheden worden ook als uitgangspunt gehanteerd in artikel 1.3 van de Wet Dieren (intrinsieke waarde) en daarmee in het Zaanse dierenwelzijnsbeleid. Omdat dierenwelzijn geen autonome weigeringsgrond is in de APV kan een gemeente (ook Utrecht) niet zomaar een vergunning weigeren. Utrecht zoekt daarbij wel naar de mogelijkheden om inzet van dieren bij evenementen zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is er voor een beperkt aantal soorten dieren door de gemeente Utrecht zelf vastgesteld dat inzet bij evenementen sowieso strijdig is met de Wet Dieren. Daarnaast is er in 2020 vanuit de VNG een brief aan de minister gestuurd om te pleiten voor meer mogelijkheden om evenementen met dieren te kunnen verbieden. Zie 200908-brfvngmeerbevoegdheden.pdf

Indiendatum: 5 feb. 2023
Antwoorddatum: 24 mrt. 2023

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Discriminerende posters in openbare ruimte

Lees verder

Rubbergranulaat van kunstgrasvelden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer