Markt­straat 22 Wormerveer


2 februari 2023

Bij de amendementen van DZ

Voor een zorgvuldige afweging van belangen, juist ook bij ruimtelijke ontwikkelingen, is het cruciaal dat ook natuur, dieren en toekomstige generaties een stem krijgen. We moeten als goede bestuurders duurzaam rechtvaardige besluiten nemen, en daarom verder kijken dan alleen het comfort van huidige direct omwonenden. De route die DZ nu voorstelt, voldoet daar in elk geval niet aan.

Van het amendement Specifieke woonvormen, die ook amendement knarrenhof heet, zouden we graag eerst van de indieners even horen hoe breed we ‘kwetsbare doelgroepen’ moeten opvatten. Voor ons kan een knarrenhof ún uitkomst zijn, maar we willen het niet nu al verengen tot alleen ouderen.

De motie knarrenhof zullen we dan ook alleen steunen indien het amendement breder opgevat kan worden én wordt aangenomen.

We hebben zelf ook een amendement ingediend Amendement Marktstraat 22 Wormerveer: het nuttige en het aangename samen met ROSA. De Partij voor de Dieren vindt, net als veel partijen hier, het behoud van erfgoed heel belangrijk, maar we hebben er weinig aan als Zaanstad onder water komt te staan. Zelfs als je van mening bent dat klimaatneutraal in 2050 vroeg genoeg is, dan nog is het zaak om zo snel mogelijk de broeikasgasemissie zo snel mogelijk te reduceren. Hier gaat het om eigen grond, dus we hebben wat in de havermelk te brokkelen. Stevige inzet op klimaatmitigatie maakt het leven veeeeeeeel prettiger en uiteindelijk ook veel goedkoper.

Interessant voor jou

Los overlast van ganzen geweldloos op

Lees verder

Bescherm inwoners tegen het geraas van Schiphol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer