Bijdrage bij Ziens­wijze begroting Werkom


1 juli 2021

Doordat het aantal krachten daalt dat via de participatiewet bij Werkom komt, wordt er eigenlijk niet genoeg omzet gedraaid om de kosten te compenseren.

De functie van Werkom staat buiten kijf natuurlijk, maar eigenlijk moet er een anticyclisch investeringsbeleid voor Zaanstad aan gekoppeld worden: als je wat aan de voorziening wil hebben in tijden van hoge werkloosheid, moet je er ook voor zorgen dat het goed blijft draaien en dat je een goed imago houdt naar afnemers in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.