Doe meer om natuur en dieren te beschermen


Bijdrage bij de Kader­brief 2023-2026

14 juli 2022

Voorzitter,

In tijden van crises zou je verwachten dat een kaderbrief de urgentie van actie ademt. Jaar na jaar zien we de gevolgen van klimaatverandering - ook dicht bij huis - toenemen. In samenhang met de biodiversiteitscrisis stapelen de problemen zich op. Actie is van ons vereist om onze samenleving niet meer te laten gebruiken en verbruiken dan onze aarde kan geven. Als we verder gaan op de huidige voet in ons huidig economische systeem, dan laten we een leeggeroofde planeet achter waarin onze kinderen mogelijk al voor het einde van deze eeuw geen toekomst meer hebben in Zaanstad. Letterlijk.

De Partij voor de Dieren wil problemen integraal aanpakken. Zo moeten we de biodiversiteitscrisis aanpakken door in ieder geval onze eigen natuur te versterken. Minder stikstof uitstoten is daarin essentieel. We kennen de bronnen van de stikstofuitstoot, het is aan ons om besluiten te nemen die deze uitstoot beperken. Daarvoor is geen lobby nodig, al helemaal omdat het nog hoogst onduidelijk is of dit geld niet aan een lobby voor soepelere stikstofregels besteed gaat worden. Elke euro besteed aan de genoemde lobby in de kaderbrief lijkt ons dan ook niet bij te dragen aan het daadwerkelijk oplossen van problemen.

Tot slot zien we dat er op ecologie geen capaciteit noch prioriteit wordt gegeven aan toezicht bij kap- en snoeiwerkzaamheden, blijkens ook de antwoorden op technische vragen. Ons tweede amendement moet in ieder geval voor meer capaciteit gaan zorgen. De vraag aan het college is of zij ook prioriteit wil gaan geven aan het verbeteren van ecologisch toezicht bij projecten. Daarover horen we graag het college.


Dank

Interessant voor jou

De mouwen opstropen voor de eiwittransitie: het beste wat je voor de planeet kan doen

Lees verder

Over vergunningsplicht bij evenementen met dieren en mensen op paarden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer