Spaar de boer, de weide­vogel én de vos


Bijdrage bij Integrale Gebieds­visie Polder Westzaan

14 juli 2022

Voorzitter,

De Gebiedsvisie Polder Westzaan is geboren vanuit het feit dat het niet goed gaat met onze natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit. De landschapsaanpassingen voor het geschikt maken voor beweiding - namelijk het verzoeten van het grondwater, bemaling en maaien van gebieden - hebben niet een goede uitwerking gehad op de natuur. Zo zien we het aantal weidevogels al decennialang dalen en zien we eveneens dat de biodiversiteit verder afneemt door de enorme overbelasting van de natuur door stikstof uit industrie, Schiphol, autoverkeer en ook de landbouw. Vele soorten planten en kruiden gedeien alleen op veel voedingsarmere bodems dan we vandaag in het hele gebied kennen. Daardoor worden ze overgroeid door grassen, brandnetels en struiken.

Naast de afnemende natuurwaarden zien we ook de waterkwaliteit achteruitgaan. Zo voldoen we qua waterkwaliteit nergens aan de ecologische normen. We zouden zelf moeten willen zorgen voor een gezond leefmilieu, maar helaas moeten we hier keer op keer door Europese wetgeving door gedwongen worden. Het continue uitstel van het streven naar gezond water wordt gelukkig vanuit de Kaderrichtlijn Water een halt toegeroepen.
Voorzitter, de komende jaren moet het roer dus om willen we onze natuur beschermen en gelijktijdig niet alles op slot zetten. Deze Gebiedsvisie geeft een eerste aanzet tot ... een begin ... om te doen wat nodig is.

Wij hebben een drietal moties.

De motie met betrekking tot de toekomstbestendige polder gaat in op het geven van een toekomstperspectief aan boeren. Het is namelijk een tragische aangelegenheid dat ook met een polderakkoord veehouders in de toekomst zullen aanlopen tegen nieuwe voorspelbare problemen met grote gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Vertel de waarheid, bak geen zoete broodjes en schuif de hete aardappel nog enkele jaren voor je uit. Nee, zet die molen op de wind, of ga slagen maken voor mijn part, en zet de boeren op een spoor waarmee hun toekomst in het gebied daadwerkelijk gegarandeerd is.

Ditzelfde verhaal geldt voor de motie met betrekking tot de zoetwatergarantie. Die garantie kan helemaal niet gegeven worden in tijden van schaarste. Wees daar open en duidelijk over. Dat staat los van deze gebiedsvisie, want door klimaatverandering staat de watervoorziening in Nederland de komende decennia sowieso enorm onder druk.

Tot slot de motie over het beheer van predatie. Hoewel Zaanstad inzet op diervriendelijke methoden bij ganzen is de uitkomst van een nog op te stellen beheerplan onzeker. Vossen zijn prachtige wezens met een onmisbare functie in het ecosysteem. Het systeem dat wij overigens voor een groot deel zelf gecreërd hebben, denk aan de raaigrasvelden - oftewel grasfalt - waar ganzen zo graag op afkomen. Vossen zijn daarom onze vriend, niet onze vijand. En zeker niet de hoofdoorzaak waardoor het slecht gaat met de weidevogels. Daarom deze oproep aan het college om vooral in te zetten op diervriendelijke methode voor de bescherming van weidevogels en niet naar het geweer te grijpen.
Dank.

Interessant voor jou

Over vergunningsplicht bij evenementen met dieren en mensen op paarden

Lees verder

Geef dieren, natuur en toekomstige generaties een stem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer