Amen­dement Ambities worden afspraken


18 februari 2021

Ingediend in de gemeenteraad van Zaanstad op 18 februari 2021

De ondergetekenden stellen m.b.t. het document Bomen, de longen van Zaanstad; Bomenbeleidsplan 2020-2050

het volgende amendement voor:

Op blz. 24 van bovengenoemd voorstel, in de tekst

“Ambitie: in 2050 heeft elke woonbuurt een canopy van minimaal 20% en is op 80% van de verblijfplaatsen de canopy 30%.”

te wijzigen in:

“Afspraak: in 2050 heeft elke woonbuurt een canopy van minimaal 20% en is op 80% van de verblijfplaatsen de canopy 30%.”

En volgens die lijn ook tenminste de ambities “Ambitie: in 2050 is 90% van de hoofd- en wijkboomstructuur aangeplant.” (blz. 25) en “Ambitie: belangen ten aanzien van bomen worden bij herinrichting zorgvuldig afgewogen, volgens een vastgesteld kader.” (blz. 26) te wijzigen.

Omwille van de consistentie kunnen ook de andere ambities in deze lijn gewijzigd worden.

Toelichting:

Het bomenbeleidsplan stelt de ambitie centraal om in 2050 alle wijken naar een niveau van 20% kroonoppervlak te hebben gebracht. Deze ambitie ondersteunen wij, maar is gezien de op ons afkomende problematiek met betrekking tot klimaatverandering en de behoefte aan groen in een steeds verder verstedelijkte stad niet vrijblijvend. Daarom stelt dit amendement voor de ambitie te vertalen in een norm. Hierdoor wordt de realisatie van het doel beter controleerbaar en afdwingbaar.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD