Motie: BENG-gebouwen: het probleem van de toekomst


7 maart 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, besprekende het raadsvoorstel Startnotitie Westzijde 24-36 (2022/225),

Constaterende dat:

 • Het IPPC constateert dat risico’s gerelateerd aan klimaatverandering razendsnel toenemen en de tijd om ernstiger consequenties te voorkomen snel opraakt [1];
 • Van het jaarlijks gebruik aan aardgas van 40 miljard m3 5 miljard m3 (12,5%) uit Rusland komt [2];
 • Zowel elektriciteit als verwarming in Nederland geproduceerd wordt met dit Russisch gas;


Overwegende dat:

 • Bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) dus nog steeds met fossiele energie verlicht en/of verwarmd worden;
 • Er een enorme energiebesparing behaald moet worden om de afgesproken klimaatdoelen te halen en jonge en toekomstige generaties te beschermen tegen de catastrofale gevolgen van klimaatverandering;
 • Het in de regel enorm kostbaar en lastig is om BENG-gebouwen ná oplevering nog geheel energieneutraal (ENG) te maken [3];
 • Er veel gebouwen zijn – met name monumenten – die niet de ENG-norm kunnen halen. Hierdoor neemt de noodzaak toe om bij nieuwbouw een maximale inspanning te leveren om deze ter compensatie energiepositief te maken [4];
 • De Westzijde 24-36 bij uitstek een project is waar ruimte is om met de ontwikkelaar te onderzoeken hoe de ENG-norm ingevuld kan gaan worden.

Roept het college op
de ENG-norm (Energie Neutrale Gebouwen) vanaf nu bij alle nieuwbouwprojecten als norm toe te passen i.p.v. de BENG-norm.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens

  [1] IPCC: gevolgen klimaatverandering steeds erger; 'nu razendsnel aan de slag' | NOS

  [2] Hoe zonder Russisch gas? Van betere cv-instelling tot ledlampen | NOS

  [3] https://www.technischweekblad.nl/artikelen/tech-achtergrond/we-bouwen-nu-het-probleem-van-de-toekomst

  [4] https://magazine.biind.nl/1-2020/interview-andy-van-den-dobbelsteen/


  Status

  Ingediend

  Voor

  Tegen