Alle beleids­voor­stellen langs de lat van dieren­welzijn


Onze bijdrage tijdens de Algemene Beschou­wingen 2018

2 november 2018

Tijdens de algemene beschouwingen van de gemeente Zaanstad riep fractievoorzitter Judit Raa op om bij alle beleidsvoorstellen ook de belangen van de in Zaanstad woonachtige dieren mee te wegen. Hoe kunnen, bijvoorbeeld, jonge zwanen en katten de gracht uit komen? Waar kunnen vogels een veilig heenkomen vinden in nieuwe bebouwing? De Partij voor de Dieren heeft hierover moties ingediend.

Daarnaast wijst de PvdD op de noodzaak van het behalen van de klimaatafspraken - zowel die uit het akkoord van Parijs als die van het college van Zaanstad. Mede in dat licht roept ze op om oog te houden voor het behoud van groen in het spanningsveld met de noodzakelijke woningbouw.

De bijdrage kunt u in zijn geheel teruglezen: Algemene beschouwingen 2018.