Geen vuurwerk in Zaanstad maar centrale licht­shows


Petitie

10 december 2018

Wil jij ook mooie lichtshows in plaats van vervuiling en geluidsoverlast van vuurwerk? Teken de petitie van PvdD Zaanstad!

Het afsteken van vuurwerk heeft een zeer negatieve impact op mens, dier en milieu. Het (consumenten-)vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer vele gewonden, schade en overlast. Hierom pleiten verschillende gezaghebbende partijen (politie, artsen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid) bij de overheid voor een vuurwerkverbod.

We verzoeken daarom de gemeente Zaanstad om vuurwerkvrije zones op te rekken tot aan de gemeentegrens en over te stappen op centrale, milieuvriendelijke lichtshows (bijv. rond de Zaan, het stadhuis en in de dorpskernen), om zo de veiligheid voor mens en dier te vergroten, de schade aan het milieu te verminderen, de kosten van schade door vuurwerk te verlagen en de gemeenschapszin aan te wakkeren door gezamenlijk van het lichtspektakel te genieten.