Eiwit­tran­sitie grote afwezige bij Zaanse klimaat­tafels


Partij voor de Dieren stelt schrif­te­lijke vragen

11 december 2019

In oktober vonden de eerste klimaattafelgesprekken plaats. De gemeente koos voor tafels voor wonen, bedrijven, mobiliteit, industrie, gemeente en maatschappelijke organisaties.

Voor de landbouw is geen tafel, terwijl de landbouw, en ons consumptiepatroon, een enorme invloed hebben op het klimaat. Dat zei zelfs het IPCC, in 2018.

Eiwittransitie - het overschakelen van een dieet met veel dierlijke eiwitten naar een dieet met voornamelijk plantaardige eiwitten - is volgens ons een essentiële voorwaarde om de klimaatverandering te beperken. En dat is de wetenschap met ons eens. Daarom hebben we het college daar schriftelijke vragen over gesteld.