Maak een einde aan de nacht­vluchten


Bescherm de gezondheid van omwo­nenden van Schiphol

2 februari 2023

Het was de Partij voor de Dieren die in 2017 de moed had om te zeggen wat toen nog politiek ondenkbaar was: luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier.

En het past niet. Noord-Hollanders worden gék van het geraas van Schiphol. Inmiddels is het niet meer ondenkbaar om dat uit te spreken, en nemen ook andere partijen het initiatief om de overlast van de luchtvaart aan te pakken.

We dienden het voorstel van GroenLinks en PvdA mee in, dat pleit voor het verbieden van nachtvluchten en een toetsbare geluidsnorm.

In diens bijdrage zei Stella Pieterson: "Als we écht iets willen doen aan de hinder van Schiphol, dan is die norm een waarde die gaat over waar wij leven. In de tuin, op je balkon, in je slaapkamer; ook met het raam open. Een resultaatgerichte waarde."

Het college hoeft de overheid eigenlijk - het zal toch niet - alleen maar aan haar eigen wet te houden. Want ook al is het de Rijksoverheid die Schiphol ongebreideld en vergunningloos laat groeien en groeien, diezelfde overheid heeft een Wet milieubeheer opgesteld die zeer consequent is in de bedoeling: er moet sprake zijn van een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van het milieubelang. Dit is sindsdien altijd de essentie geweest van het milieurecht, en is dat straks óók onder de Omgevingswet.

Er zijn nog steeds partijen in Zaanstad die vinden dat Schiphol door mag gaan met groeien en vervuilen, maar er was wel een meerderheid voor dit voorstel. Zaanstad zal zich dus bij onder meer het Rijk en de provincie blijven inzetten om de gezondheid van onze inwoners te beschermen tegen de luchtvaart.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren begint Meldpunt Vuurwerkoverlast

De Partij voor de Dieren ergert zich al jaren groen, geel en geglitterd aan de overlast die vuurwerk geeft en strijdt al lang...

Lees verder

Een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis

In november riep Zaanstad de klimaatcrisis uit, naar aanleiding van een voorstel dat we samen met GroenLinks schreven. Sind...

Lees verder