Paltrok, Jonker Juffer en Hembrug: niet ENG? Niet doen!


15 oktober 2022

Het gaat om verschillende redenen voor de drie projecten. Bij Paltrok en Jonker Juffer verzaakte men goede afspraken te maken over energieneutraal bouwen (ENG). Na realisatie wordt het véél duurder om de woningen nog energieneutraal te maken. En gegeven dat we de woningvoorraad uiteindelijk energieneutraal moeten maken (omdat het kabinet wind op zee en andere duurzame bronnen eigenlijk al volledig aan de industrie en mobiliteit beloofd heeft), ben je op lange termijn bewoners en corporaties op kosten aan het jagen. Dat hadden we graag hersteld gezien.

Qua Hembrugterrein speelt de ecologie een belangrijke rol. Het enige stukje natuur in de stad waar mensen de afgelopen decennia de boel de boel hebben gelaten. Met een prachtige mix van diersoorten tot gevolg die daar nu wonen. Deze plannen gaan ervoor zorgen dat veel (vogel)soorten gaan verdwijnen uit het gebied, maar ook zal er grote impact zijn op niet beschermde soorten als egels, hazen en sommige vleermuissoorten. Er is geen enkele garantie dat tijdens de bouw en verbouw van (oude) panden dat deze dieren beschermd worden. Daar komt nog bovenop dat het college keihard op de rem trapt qua sociale huurwoningen (zelfs als er veel meer geld vanuit het Rijk komt wilt men niet het lage aantal te realiseren sociale huurwoningen opnieuw gaan bespreken). En tot slot gaat men ook hier niet energieneutraal bouwen. Enorm zonde voor dit prachtige gebied.

We hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd (zie bijvoorbeeld deze bijdrage en deze motie). Het college gaat naar aanleiding daarvan in beeld brengen wat de consequenties zouden zijn wanneer we ENG bouwen als voorwaarde gaan stellen, maar heeft dat nog niet afgerond.

Gerelateerd nieuws

Visles van de baan!

Naar aanleiding van onze brief heeft basisschool Et Buut besloten om de les van Sportvisserij Nederland niet door te laten ga...

Lees verder

Zaanstad roept de klimaatcrisis uit!

Een groot aantal voorstellen zijn tijdens de begrotingsraad door de raad aangenomen of heeft het college van toegezegd met on...

Lees verder