Zaanstad roept de klimaat­crisis uit!


Successen in de novem­berraad

8 november 2022

Een groot aantal voorstellen zijn tijdens de begrotingsraad door de raad aangenomen of heeft het college van toegezegd met onze voorstellen aan de slag te gaan. Hierdoor wordt Zaanstad weer een stukje groener, socialer en diervriendelijker.

Om slagen te kunnen maken in het terugbrengen van de CO₂-uitstoot en het bestrijden van de klimaatcrisis is het belangrijk dat iedereen zich van de omvang van het probleem bewust is. In navolging van vele andere gemeenten roept Zaanstad op initiatief van de Partij voor de Dieren de klimaatcrisis uit. In alle communicatie richting inwoners, bedrijven en andere overheden als de provincie en de Rijksoverheid gaat Zaanstad zeggen waar het op staat: we zitten al in een enorme crisis en zonder daadkrachtig handelen zetten we veel op het spel. Deze heldere boodschap zal het draagvlak voor effectieve en noodzakelijke klimaatmaatregelen vergroten.

Ook is het voorstel aangenomen om geen subsidie meer te verstrekken aan Sinterklaascomités waar nog zwarte pieten rondlopen. Dit voorstel dienden wij samen met een groot aantal partijen in om hiermee een duidelijk signaal te geven dat er een einde moet komen aan het gebruik van racistische elementen in een kinderfeest: elk kind moet blij worden van een feest dat we met elkaar vieren. Het gebruik van de stereotype zwarte piet kan niet door de gemeente worden verboden, maar door het inzetten van zwarte pieten op geen enkele manier meer te faciliteren en er als gemeente afstand van te nemen, zetten we wel een maximale druk op de comités om hun feestje aan te passen. Het blijft zaak om de boodschap dat zwarte piet niet meer gebruikt zou moeten worden in de hele stad uit te dragen en dat we een stad willen zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Verder heeft het college ons een groot aantal toezeggingen gedaan: zo gaat men een voorstel uitwerken om beter ecologisch toezicht te houden op projectontwikkelaars en gaat het college onderzoeken of er miljoenen beschikbaar kunnen worden gesteld om de woon-, klimaat- én natuurcrisis integraal aan te pakken. Al jaren is het een groot probleem dat projectontwikkelaars, maar ook de gemeente zelf, zich niet altijd houden aan afspraken om dieren, bomen en natuur te beschermen. Meer toezicht door mensen met goede kennis van flora en fauna is daarom nodig. Daarnaast zien we dat de uitspraak van de Raad van State duidelijk is over de noodzaak om veel minder stikstof uit te gaan stoten om voldoende woningen te kunnen bouwen. De belangrijkste manier om dit te bereiken is door industrie, Schiphol, veeteelt en autoverkeer aan te pakken. Echter, het verwarmen van bestaande huizen leidt ook tot stikstofuitstoot. Hiervan kan een stukje worden verminderd door bestaande woningen te verduurzamen. Het college gaat onderzoeken hoe behulpzaam ons voorstel over het verduurzamen van particuliere huurwoningen daarbij is. Hierdoor kunnen er weer nieuwe woningen worden gebouwd. Omdat tegenover elk nieuw huis belastingopbrengsten staan heeft de gemeente geld voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad: een win-win-winsituatie dus.

Kortom, een groot aantal successen waarbij ook het aandragen van goede ideeën andere partijen in beweging brengt: wij zijn als een haas in de marathon!

Gerelateerd nieuws

Paltrok, Jonker Juffer en Hembrug: niet ENG? Niet doen!

Het gaat om verschillende redenen voor de drie projecten. Bij Paltrok en Jonker Juffer verzaakte men goede afspraken te maken...

Lees verder

Partij voor de Dieren begint Meldpunt Vuurwerkoverlast

De Partij voor de Dieren ergert zich al jaren groen, geel en geglitterd aan de overlast die vuurwerk geeft en strijdt al lang...

Lees verder