PvdD roept gemeente op om het dieren­welzijn van huis­dieren waar nodig te bevor­deren


Agenda-initi­atief Ziek­te­kosten huis­dieren

13 oktober 2018

Partij voor de Dieren Zaanstad is van mening dat de gemeente Zaanstad maatregelen moet treffen om het dierenwelzijn van huisdieren in Zaanstad te bevorderen. Een ziek dier zou niet de dupe moeten zijn van het inkomen van de eigenaren. De gemeente zou daarom actief beleid moeten gaan voeren om mensen die de dierenarts niet kunnen betalen, te ondersteunen.

Als mogelijke oplossingen dragen de fractie twee voorbeelden aan van systemen die dit doel kunnen bewerkstelligen: een minimaregeling zoals de Amsterdamse ADAM-regeling (Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima), en een verzekeringsstelsel door en voor huisdiereneigenaren in de gemeente.

Het gehele voorstel leest u hier: agenda-initiatief Ziektekosten huisdieren