Zaanstad aan het denken gezet over de belangen van toekom­stige gene­raties en mensen met een beperking


22 september 2022

De Partij voor de Dieren zet toekomstige generaties op de kaart

Met een voorstel over participatie heeft onze fractie gezorgd dat bij een bouwproject in Wormerveer nagedacht moet worden over de belangen van toekomstige generaties. Daarmee is een eerste stap gezet om die belangen mee te gaan wegen bij ál het beleid dat Zaanstad maakt. Ook is ons voorstel aangenomen om bij de nieuw te bouwen seniorenwoningen - ook in Wormerveer - minimaal één 'integraal toegankelijke' woning te bouwen. Daarmee wordt de vrijheid om te kunnen kiezen waar je wil wonen voor mensen die gebruik maken van een rolstoel vergroot.

Veel van de keuzes die in Zaanstad gemaakt worden, hebben gevolgen voor toekomstige generaties. Vooral zaken die (al dan niet) bijdragen aan de klimaat- of de biodiversiteitscrisis. Bouwprojecten zijn van die zaken. Hoe natuurinclusief wordt er gebouwd, wordt er ruimte gemaakt voor groen, vleermuizen en vogels? Wordt er gebouwd met materialen die de aarde verder uitputten of vervuilen, of worden er duurzame materialen gebruikt? Zijn de gebouwen straks energieneutraal of energiepositief? Of kiest men toch weer voor nét niet? We proberen dit de goede kant op te sturen door de belangen van toekomstige generaties mee te laten wegen bij het maken van de plannen. Het is nu gelukt om dat op te nemen bij de plannen voor de Esdoornlaan in Wormerveer. We gaan natuurlijk in de gaten houden hoe gemeente en ontwikkelaars dit oppakken!

Aan de Witte de Withstraat in Wormerveer worden woningen gebouwd die deels bedoeld zijn voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Zaanstad heeft eisen waaraan die woningen moeten voldoen, maar die volstaan niet voor élke rolstoelgebruiker. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan kiezen waar die wil wonen. Daarom moeten er verspreid over de stad voldoende woningen zijn die 'integraal toegankelijk' zijn - een zogeheten 'rolstoel-pluswoning'. Die zijn geschikt voor elke mogelijke rolstoelgebruiker. In het voorstel vind je een link naar meer informatie daarover. Dit bouwproject vonden we, onder meer vanwege de nabijheid van allerlei voorzieningen waaronder de Amandelbloesem, een uitgelezen kans om minimaal één rolstoelpluswoning te bouwen.

Door ons overleg hierover hebben we de integrale toegankelijkheid en het VN-verdrag Handicap meer onder de aandacht gebracht van de gemeente. Binnenkort wordt de woonzorgopgave geactualiseerd, waarbij nu waarschijnlijk ook een behoefteonderzoek wordt gedaan. Dus dat is een dubbel succes!

Gerelateerd nieuws

Bescherm het kwetsbaarste: de natuur, de dieren, de diversiteit en de gelukzoeker

We hebben bij de Kadernota vier voorstellen ingediend om Zaanstad beter te laten opkomen voor de kwetsbare waarden. In de Kad...

Lees verder

Visles van de baan!

Naar aanleiding van onze brief heeft basisschool Et Buut besloten om de les van Sportvisserij Nederland niet door te laten ga...

Lees verder